9 st vackra trädgårdsprojekt

Fond för behövande adliga fröknar, fruar eller änkor, de som kommer från ätterna Piper eller De Geer har företräde

Stiftelsen Fröken Emilie Pipers Donationsfond

Stiftelsen Fröken Emilie Pipers Donationsfond
Box 2022
Riddarhuset
103 11 STOCKHOLM
08-214765

Riddarhuset skall till Östergötlands Museum dels upplåta avgiftsfritt nyttjanderätten till Löfstads slott med förenämnda område, dels ock betala ett årligt belopp av 8.000 kronor, allt så länge Museet enligt bestämmelserna i punkt 2) är därtill berättigat. Sedan ränta å den antecknade gälden guldits samt alla omkostnader för fastigheternas skötsel samt för reparationer, skatter, onera m.m. dylikt, som må åligga fastigheternas ägare, betalts av fastigheternas årsavkastning samt Riddarhusdirektionen av densamma gottgjort sig den förvaltningsavgift, som utgår vid direktionens förvaltning av dylik fond, skall av den behållna årsavkastningen betalas de i punkt 6) omförmälta livräntor och de 8,000 kronor, som enligt vad ovan stadgats, skola utgåtill Östergötlands Museum.

Återstoden av fastigheternas avkastning skall användas till amortering av den antecknade gälden.
Sedan denna gäld nedbringats till det belopp, vartill den uppgått vid mitt frånfälle, skall samma återstod användas på följande sätt. Av nettoavkastningen skall varje år en femtiondel läggas till fondens kapital.
 
Återstoden av nettobehållningen skall utdelas såsom pensioner å minst 800 kronor varje till behövande adliga fröknar, fruar eller änkor, med företrädesrätt för vissa personer såsom här nedan sägs, och med iakttagande av att pensionär alltid skall vara svensk medborgare, att den, som en gång erhållit pension, skall behålla den under sin återstående livstid, så länge behov av pension kvarstår, varom nöjaktigft intyg skall årligen företes, att pension till gift kvinna skall vara hennes enskilda egendom, att beloppet av en gång erhållen pension icke får minskas under ett kommande år, samt att här nedan medgivits vissa undantag från fordran på att pensionär ovillkorligen skall tillhöra Ridderskapet och adeln samt vara svensk medborgare. I första hand hava de företräde till pension, som antingen tillhöra någon av ätterna Piper eller De Geer och härstamma ifrån Greve Adolf Ludvig Piper, född 1750 och död 1795, eller Friherre Gerhard De Geer, född 1787 och död 1843, eller ock härstamma från Grevinnan Louise Gyldenstolpe, född von Fersen 1816 och död 1879. Den, som i övrigt uppfyller fordringarna enligt detta har, respektive behåller sin rätt till pension även som hon är eller varit, respektive blir gift med ofrälse man, under förutsättning blott att Riddarhusdirektionen prövar behov föreligga, samt även om hon är, varit eller blir gift med utländsk undersåte, under villkor blott att hon är bosatt i Sverige. I andra rummet hava andra kvinnliga avkomlingar av i namngivna tre personer företrädesrätt till pension. Pensionär enligt detta har denna sin företrädesrätt, även om hon är eller varit gift med svensk ofrälse man, blott behov föreligger. Skulle några pensionsberättigade avkomlingar till namngivna tre personer icke finnas, skola adliga fruar, fröknar och änkor, vilka härstamma från någon av de tre personernas förfäder med något av namnen Piper, De Geer eller von Fersen hava företräde till pension. Sedan av ett års nettoavkastning högsta möjliga antal pensioner om ovannämnda belopp utgått, skall eventuellt kvarvarande överskott läggas till fondens kapital.Förmögenhet:  111,359,767 kr

Fond till dem som studerar möbelsnickeri i Nässjö

Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse

Göte och Linnéa Öhrskogs Stiftelse
Box 174
Träcentrum
571 22 NÄSSJÖ
0380-55 43 00

Stiftelsen skall genom årliga stipendier understödja, stimulera och utveckla behövande, förtjänta och kreativa studerande vid träteknisk utbildning inom trämanufaktur vid Stiftelsen Träcentrum i Nässjö, varvid personer med inriktning på möbelbranschen och med småländsk anknytning skall prioriteras.

Förmögenhet:  16,211,332 kr

Minns ni Bortbytingen?

Den gjorde ett starkt intryck på mig som liten och jag har alltid älskat djur och alla är de mina bortbytingar 🙂

 

Adlibris.com

Bortbytingen

av Emelie Östergren, Selma Lagerlöf

häftad, Svenska, 2014

183 kr

Det finns en saga av Selma Lagerlöf som heter Bortbytingen i boken Troll och människor som handlar om en kvinna som fick en bortbyting, men som inte klarar av att behandla trollungen illa, utan försöker göra det så bra som möjligt för honom, trots att alla är emot det, däribland maken. Maken vill till exempel kasta den ned i en avgrund, och låtsas inför makan att det varit en olycka. Han kastar in bortbytingen i deras brinnande hus, efter att makan försökt att få ut den, men hon springer tillbaka in och hämtar den. Till slut bestämmer sig bonden för att överge sin maka; han säger att hon måste välja mellan honom och trollbarnet. Även om kvinnan älskar sin make, och det plågar henne att han lämnar henne, kan hon inte offra barnet.

Då mannen sedan går genom skogen möter han en liten pojke: Barnet hälsar och säger att om han kan gissa vem han var ska han få veta vart han är på väg. Bonden känner igen pojkens sätt att tala från sin egen släkt och svarar: "Om inte min son vore hos trollena, så skulle jag säga, att det är du." Pojken svarar att det stämmer och att han är på väg hem till sin mor. Han berättar att varje gång bortbytingen har behandlats illa har han behandlats på motsvarande vis. Fadern vill veta hur det kommer sig att han kunnat göra sig fri från trollen och pojken berättar att när modern offrade något som var mera värt för henne än livet, att låta maken gå för att få behålla trollbarnet, förlorade trollen sin makt över honom själv. Det är moderns omsorg om trollbarnet som har räddat hennes eget barn.


En jättespännande modern version ska göras av Byteatern i Kalmar Länsteater

Hela idén att göra Bortbytingen i en modern version är roande och uppfinningsrik. Upplägget är föräldrars omtänksamma omsorg av sitt barn som på samma gång paradoxalt blir försummat i nytidens familj med dagens bestyr och moderniteter som suger tid och energi. Jag tror på denna föreställning och hoppas de får göra turné i hela landet!

Bortbytingen, fritt tolkad av Rikard Lekander

En modern och lite läskig saga, från 6 år, lågstadiet och familj

Illustratör: Alexander Jansson

En mamma och en pappa är väldigt upptagna med viktiga saker. De försöker följa alla möjliga tips om hur de ska få mer tid för familjen. Smarta inredningstips för att få ordning på alla saker och kläder hemma. Matlagningstips för att alla ska må bra och hålla sig friska.


Det är stressigt för dem med allt som måste göras och alla tips som ska följas. Nu har de fått ett tips om att skogspromenader ska vara rogivande. Men till och med när de ger sig ut på skogspromenad låter de sig störas av sina telefoner. Och så händer det som inte får hända. De glömmer barnvagnen med sitt lilla barn i skogen!

Och värre blir det. När de hittar vagnen är det inte deras barn som ligger där utan…en trollunge! Ett troll har tagit deras barn och lagt dit sitt. De har fått en bortbyting! Alla försök att hitta deras barn är förgäves. Vad ska de göra nu? Behålla trollet eller…kanske…göra sig av med det? Och hur ska människobarnet överleva bland trollen?

I den här uppsättningen är Selma Lagerlöfs klassiska novell förlagd till modern miljö. Kvar är magin och sagans metaforer, men omstöpt till en urban fantasy-historia. Precis som i sagans värld så är det inte givet att föräldrar är helt goda, inte heller att troll är helt onda eller att barn är helt barnsliga. Snarare tvärtom. Men en sak är säker, hur vi behandlar andra kommer förr eller senare påverka oss själva. Det är ett lika aktuellt faktum nu som när sagan skrevs för mer än hundra år sedan.

Byteatern Kalmar länsteater i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg

Bortbytingen

Fond för rygg och nackproblem

Stiftelsen Rehabiliteringsinstitutet för ryggåkommor

Stiftelsen Rehabiliteringsinstitutet för ryggåkommor
Institutsvägen 8
856 43 SUNDSVALL
060-12 84 60

Stiftelsens ändamål är att bedriva och /eller understödja rehabiliteringsverksamhet företrädesvis vid särskilt för ändamålet upprättade anläggningar för personer med ryggåkommor (inkluderande nack-, bröst-, eller ländryggsåkommor), – företrädesvis för sådanan personer, som på grund av anställning eller på annat sätt har nära anknytning till huvudman i stiftelsen.

Förmögenhet:  86,640,625 kr