Live Well and Spend Less

The Thrift Book

Live Well and Spend Less

av India Knight

The Thrift Book (häftad)

Är en guide hur man lever bra och spenderar mindre

Pris:  115 kr

E-bok 83 kr

Finns på

Stiftelsen Aftonsol

Stiftelsen Aftonsol
Box 218
Varbergs församling
432 25 Varberg
0340-81300

Stiftelsens avkastning får, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till att i första hand hjälpa behövande äldre som en längre tid varit bosatta inom Varbergs församling med ekonomisk hjälp till hyreskostnaden.

Avkastningen får även i andra hand användas för sådan hjälp till andra boende inom församlingen. Bidragen skall vara utöver de kommunala bostadsbidragen eller vad som i övrigt skall bekostas av allmänna medel.

Julklapp till Miljön!

Så sparar du pengar och hjälper miljön! : Sophie Hedenstiernas smarta tips

av Sophie Hedenstierna

Så sparar du pengar och hjälper miljön! : Sophie Hedenstiernas smarta tips (häftad)

Pris:  151:-

Finns på

Smurfernas melodi!…mums o lala…

Citron & Citronella…

Avokado, äpplen, bananer, kivi och potatis med flera får ganska fort en mörk färg i kontakt mer syre men om man penslar eller gör en dressing med citron klarar de sig längre!

http://www.pankpraktikan.se/tricks-2/

Stiftelsen Axel och Sigrid Tolléns Minne

 

Ändamål: Hyresbidrag och understöd även i annan form

Behövande boende i Stockholm. Får inte tjäna mer än 150 000 kronor om året. Blankett finns att hämta hos Frimurarlogen på Blasieholmen, eller ring dit på 08-4633744 .

 

Stiftelsen Axel och Sigrid Tolléns Minne

Svenska Frimurare Orden

Blasieholmsgatan 6

111 48 Stockholm

Tel: 08-4633704

info@frimurarorden.se

https://www.frimurarorden.se/