Svensk – Spanska Stiftelsen för främjande av utbildning och studierStipendium kan sökas av svensk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Spanien eller spansk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Sverige.
Stipendium kan inte sökas enbart för språkstudier.
Sökande får icke vara äldre än 30 år.

Ansökan skall göras på speciellt ansökningsformulär som tillhandahålles av stiftelsen. Ofullständigt ifyllt formulär beaktas ej.

Den som söker ett stipendium, svensktalande eller spansktalande, skall ha elementära kunskaper i spanska respektive svenska.

Stipendiaten är skyldig att under eller omedelbart efter stipendietiden avlämna rapport om sina studier samt de resultat som uppnåtts. Rapporten skall innehålla tidsuppgifter för resa och återkomst, uppgift om besök och kurser, vilka personer hon/han träffat och samarbetat med, samt en kort redogörelse över studie-/utbildningsverksamheten samt gärna andra informationer av intresse.

Ansökan skall vara fonden tillhanda absolut senast den 15 mars. Gäller ansökan studier enbart under höstterminen måste den vara styrelsen tillhanda senast den 15 november.

För vidare information och ansökningsblankett klicka här!

Närmare upplysningar kan erhållas av:

Kontaktperson Monica Trollsås, SAU
E-post: monica.trollsas@sau.st
Postadress: Svensk-Spanska Stiftelsen
Box 5501
SE-114 85 STOCKHOLM
Telefon: +46 (0) 705 68 80 50
Fax: +46 8 660 94 11

 

Posted in Dagens Tips.