Stiftelsen Troed och Ingrid Nelsons fond

Ändamålet: är att med fondens årliga behållna ränteavkastning lämna hjälp och understöd åt behövande, sparsamma och skötsamma personer inom Stockholms stad efter styrelsens närmare prövning med företräde för dem, som tillhöra Södermalms församlingar, därvid vi väl icke fästa avseende vid några olika klasser, men likväl från allt understöd utesluta dem, som omfatta sådana läror, som kunna skada vårt samhälle.

Stiftelsen Troed och Ingrid Nelsons fond
SEB Stiftelser & Företag
106 40 STOCKHOLM
08-7637220
   
Posted in Fonder & Stipendier.