Handikappade sjömanspensionärer

Stiftelsen Erik och Elsa Schröders Minne
Stiftelser & Företag
SEB Enskilda Banken
405 04 GÖTEBORG
031-622516

Stiftelsen skall ha till uppgift att utöva hjälpverksamhet bland fysiskt och psykiskt handikappade sjömanspensionärer, eller av annat skäl hjälpbehövande sjömanspensionärer, genom att bereda dem möjlighet till vistelse vid det av Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg bedrivna semesterhemmet Sjögården på Ellös. Skulle verksamheten vid semesterhemmet Sjögården upphöra får stiftelsens medel användas för andra rekreationsändamål bland i § 1 angivna kategorier.

Dahl-Swartlingska stiftelsen

Norrköpings kommun

 Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till ”pauvres honteux” (ekonomiskt behövande) i Norrköping.

 
 
 
Dahl-Swartlingska stiftelsen
Norrköpings kommun
 Rådhuset
 601 81 Norrköping
 
 Tfn 011-15 00 00

Norrköpings kommuns samfond för sociala ändamål

Norrköpings kommun

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Avkastningen användes till ekonomiskt behövande inom kommunen:

  • för att företa bad- och rekreationsresa,
  • för att anskaffa kontaktlinser eller annat hjälpmedel mot syn- eller
    hörselnedsättning eller annat handikapp,
  • för att vistas på läger,
  • för annat härmed jämförligt ändamål för den enskilde.

Ansökningsdatum: 30 april.

 Observera att sista ansökningsdag är 30 april och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas endast i brevsvar.

Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

 

 

Norrköpings kommuns samfond för sociala ändamål
Norrköpings kommun
 Rådhuset
 601 81 Norrköping
 
 Tfn 011-15 00 00

Carl Johan Nelins stiftelse

Norrköpings kommun

 

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till ekonomiskt behövande bland Norrköpings stads befolkning, men inte till sådana utgifter som socialtjänsten ansvarar för.

Ansökningsdatum: 30 april

 

Observera att sista ansökningsdag är 30 april och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Här kan du ladda ner ansökningsblankett.

 
Carl Johan Nelins stiftelse
Norrköpings kommun
 Rådhuset
 601 81 Norrköping
 
 Tfn 011-15 00 00

Stiftelsen Richard Nord och Selma Tolléns minne

Norrköpings kommun

 

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut medel till ensamstående behövande och sjuka personer i Norrköping som behöver bidrag till någon form av vistelse utanför sitt hem och som själv saknar ekonomiska förutsättningar och som inte får stöd från socialtjänsten.

Ansökningsdatum: 1 april och 1 september

 

Observera att sista ansökningsdagar är 1/4 samt 1/9 och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter dessa datum. Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

 

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00