Stiftelsen Erik Sätherstens Hjälpfond

Stiftelsen Erik Sätherstens Hjälpfond
Sågstigen 1 Anders Wiklund
181 47 Lidingö

Ändamålet är att lämna bidrag åt behövande personer folkbokförda i Stockholm, särskilt inom arbetsklassen, samt dessutom att verka, i mån av tillgång, även för andra välgörande ändamål, synnerligast för behövande barns vård, uppfostran och skolgång.

Total förmögenhet :  4,969,316 kr

Ansök om bidrag

 
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-erik-stherstens-hjlpfond/
 
 
Posted in Fonder & Stipendier.