Stiftelsen Suellska donationen

Stiftelsen Suellska donationen
Utdelas till änkor och äldre ogifta döttrar efter avlidna handlande, civila tjänstemän eller hantverkare. Utdelning med högst 1/3 basbelopp. Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se - Blanketter och tjänster - Ansökan om bidrag vuxna), kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

 

Ansökningstid senast 15 april. Utdelning i maj respektive november.

 

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html

 

 

Posted in Dagens Tips, Fonder & Stipendier.