Stiftelsen Arla Coldinuorden Adolf Johnssons fond

Stiftelsen Arla Coldinuorden Adolf Johnssons fond
SEB Stiftelser & Företag
106 40 STOCKHOLM
08-763 72 20
arlacoldinu.stiftelser@gmail.com
Den årliga avkastningen skall, sedan en femtedel därav lagts till kapitalet, av direktionen användas till främjande av vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Posted in Fonder & Stipendier.