Norrköpings kommuns fonder och stipendier

Hitta stiftelser

Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som delar ut stipendier och bidrag. I listan nedan finns information och ansökningsblanketter till de stiftelser som finns tillgängliga för enskilda personer.

Har du några frågor kan du mejla till norrkopingstiftelser@danskebank.se
eller ringa 0752-484121 måndagar mellan kl. 09.00-12.00.

Klicka på en av stiftelserna i listan nedan för att veta mer om hur du ansöker.

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00 (växel)

Skicka e-post

Skola och studier

 • Frans Westerströms stiftelse
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till fem elever i grundskolan som är i behov av bidrag.
  Ansökningsdatum: 31 mars och 31 oktober
 • Lenningska stipendiestiftelsen
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen delar ut stipendier till personer som är folkbokförda i Norrköping, har gått i teknisk skola samt minst ett år arbetat inom industrin i Norrköping. Stipendier ges för att få större erfarenhet i yrket genom studier eller praktik i Sverige eller utomlands.
  Ansökningsdatum: 1 september
 • Moberg-Eggerska stiftelsen
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsens avkastning används för främjande av den barnavårdande verksamheten i staden, i främsta rummet för utbildning av barnavårdarinnor (barnskötare).
  Ansökningsdatum: 31 mars och 31 oktober
 • Norrköpings gymnasieskolas lånestiftelse
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen ger räntrefria lån till fortsatta studier efter grundskolan för elever som går eller har gått i Norrköpings grundskolor och under denna tid varit kyrkbokförda (folkbokförda) i Norrköping.
  Ansökningsdatum: 1 september
 • Stiftelsen Fritz Åhlins minne (musikstipendier)
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen delar ut musikstipendier. Stipendierna ska företrädesvis användas för musikstudier utomlands och tilldelas stipendiater födda i Norrköping, eller som är boende i staden sedan ett flertal år tillbaka.
  Ansökningsdatum: 1 september
 • Stiftelsen Norrköpings kommuns samfond för lärares förkovran
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsens avkastning tilldelas kommunalt anställda lärare såsom bidrag till kostnader för en studieresa.
  Ansökningsdatum: 31 mars och 31 oktober
 • Iris Larssons stiftelse
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen ger räntefria lån till skötsamma och obemedlade flickor från det som tidigare utgjorde Kvillinge kommun, numera Åby med omnejd, som utbildar sig till grundskolelärare åk 1-7.
  Ansökningsdatum: 1 september
 • Olof Månsson & Anna-Stina Persdotters stiftelse
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen delar ut stipendier åt behövande barn och ungdomar från Västra Vikbolandets församling, i första hand inom det område som  tidigare utgjordes av  Furingstads församling, för utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång (grundskola).
  Ansökningsdatum: 1 september
 • Swartziska friskolan i Norrköping, stipendiestiftelse
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen delar ut stipendier till behövande ungdomar som genomför studier efter grundskolan. I första hand avses yrkesinriktade studier och stipendiaten får vara högst 25 år. Den sökande måste ha undervisats i grundskola i Norrköping och ska också ha varit folkbokförd i kommunen den 1 november året innan. Utbildningen måste även följa nationellt fastställda riktlinjer.
  Ansökningsdatum: 1 september
 • Stiftelsen Fritz Åhlins minne (blind och döv ungdom)
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen delar ut studiestipendier till blind eller döv ungdom.
  Ansökningsdatum: 1 september
 • Ebersteinska stipendiestiftelsen
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen delar ut stipendier till i Norrköpings kommun folkbokförda unga män och kvinnor för att bidra till att möjliggöra fortsatt utbildning efter avslutad skolgång, det vill säga grundskola.
  Ansökningsdatum: 1 september

Sociala stiftelser

 • Stiftelsen Armand & Greta Johansson
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsens avkastning ska användas för att skänka glädje och förströelse för handikappade inom Norrköpings kommun.
  Ansökningsdatum: 31 mars
 • Handlare Sven Ludvig Kjellmans stiftelse
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen delar ut årliga bidrag på 3 000 kronor till behövande personer inom Norrköpings kommun. Företräde ges till personer bosatta i Norrköpings stad. Företräde ges också till dem som har arbetat i handelsrörelse (manufaktur). Utsedd destinatär får behålla sitt bidrag så länge förhållandena till bidrag består.
  Ansökningsdatum: 1 september.
 • NJ & JM Bergströms stiftelse
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: En person som är mellan 1-25 år, är född i Norrköping, har dålig ekonomi och har en avliden mamma och/eller pappa kan söka understöd från denna stiftelse.
  Ansökningsdatum: 1 september
 • Stiftelsen J A Nilsson Stora Sööd donationsfond
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsens avkastning utdelas till behövande som är bosatta i Västra Vikbolandets församling, i första hand inom det område som tidigare utgjorde Furingstads församling, företrädesvis behövande familjer, i första hand barnrika.
  Ansökningsdatum: 1 september
 • Majola & Erik Bloms stiftelse
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen delar ut medel i första hand till handikappade barn inom det område som tidigare utgjorde Krokeks församling och i andra hand till handikappade barn inom Kolmårdens församling.
  Ansökningsdatum: 1 september.
 • Carl Johan Nelins stiftelse
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till ekonomiskt behövande bland Norrköpings stads befolkning, men inte till sådana utgifter som socialtjänsten ansvarar för.
  Ansökningsdatum: 30 april
 • Stiftelsen samfonden för Pauvres Honteux
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen utdelar tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer inom Norrköpings kommun.
  Ansökningsdatum: 1 april och 1 september
 • Lagergrenska stiftelsen
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen delar ut pensioner till änkor eller barn efter avlidna ämbets- och tjänstemän, vilka varit i stadens tjänst.
  Ansökningsdatum: 1 september.
 • Norrköpings kommuns samfond för sociala ändamål
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Avkastningen användes till ekonomiskt behövande inom kommunen:
  Ansökningsdatum: 30 april.
 • Stiftelsen Richard Nord och Selma Tolléns minne
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen delar ut medel till ensamstående behövande och sjuka personer i Norrköping som behöver bidrag till någon form av vistelse utanför sitt hem och som själv saknar ekonomiska förutsättningar och som inte får stöd från socialtjänsten.
  Ansökningsdatum: 1 april och 1 september
 • Wadströmska Pensionsfonderna
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Carl och Maria Ahlströms stiftelse: Stiftelsen ger understöd till behövande personer som har psykisk ohälsa och som inte får understöd från socialvården. Du som söker ska vara bosatt i Norrköping och även ha varit folkbokförd i kommunen under en inte obetydlig tid. I första hand ska understöd ges till sådana personer som har till utsikt att efter kortare tid återvinna hälsa.
  Stiftelsen för Nervsjuka: Understöd utgår till nervsjuka personer som minst ett år varit bosatta i Norrköping. Företräde ges till akut nervsjuka, vilka på grund av bristande tillgångar inte kan söka behövlig vård. Personer som får socialvård kan inte, om inte särskilda omständigheter föreligger, få stöd ur stiftelsen.
 • Dahl-Swartlingska stiftelsen
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till ”pauvres honteux” (ekonomiskt behövande) i Norrköping.
 • Norrköpings bästa
  Vem vänder sig stiftelsen till: Organisationer
  Ändamål: Verksamheten som på något sätt gynnar Norrköpings stad
  Ansökningsdatum: 1 september - 15 november
 • Thérèse Hedeli stiftelse till underhåll av Carl Emils hem för fattiga barn
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsens avkastning delas ut till vård av fattiga värnlösa barn under första levnadsåren.
 • Johanson-Ringströmska stiftelsen
  Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
  Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till i Norrköping bosatta behövande barn i förskoleåldern och upp till årskurs 6.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.