Per och Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga ändamål! Ny adress!

Gå med i Pankpraktikansclub och få tips och råd! Gratis!

Ny adress!

Per och Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga ändamål
Box 6050 18106 LIDINGÖ
 
P O H Dreijers Stift. för Allmännyttiga Ändamål
UTDELNINGSADRESS 
Box 2235 
403 14 Göteborg 
Västra Götalands län 
 
ÄNDAMÅL: Att genom utdelande av understöd eller bidrag
1 - Främja vård och uppfostran av barn
2 - Lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning
3 - Utöva hjälpverksamhet bland behövande
4 - Främja vetenskaplig forskning
5 - Främja religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål.
 
VEM KAN SÖKA: Enskilda och juridiska personer i Sverige.
 
ANSÖKAN: När som helst under året.
Egen skriftligt utformad och underskriven ansökan med lämpliga bilagor. Stiftelsen kan enbart kontaktas och ansökas via post.
Posted in Dagens Tips.