Syskonen Gustav och Viola Holmströms stiftelse

Syskonen Gustav och Viola Holmströms stiftelse
Rymdvägen 27
Thord Grundström
918 32 SÄVAR
070-6953541

Stiftelsens ändamål skall vara att främja humanitär hjälpverksamhet. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till behövande enskilda personer och barn som lider nöd. Anslagen kan avse inom och utom Sverige bosatta och gälla kostnader för uppehälle, sjukvård och annan omvårdnad, hjälpmedel och grundutbildning för sådana personer.

Posted in Fonder & Stipendier.