Bygga vedbod

Se hur Martin Timell går tillväga när han bygger ett vedförråd i Äntligen hemma.