Fond för äldre behövande i Sundsvall

STIFTELSEN B J WESSLERS DONATIONSFOND

STIFTELSEN B J WESSLERS DONATIONSFOND

Fonden lämnar följande bidrag som kan sökas av privatpersoner

och organisationer i Sundsvall

1) 20 % till mindre bemedlade pensionärer, bosatta inom Sundsvalls kommun efter kommunsammanläggningar åren 1965 och 1974.

2) 20 % för konvalescentvård och rekreationsresor till äldre sjuka

kvinnor vilka annars inte skulle ha ekonomiska möjligheter att bekosta sådana utgifter.

Utdelning sker till kvinnor bosatta inom Sundsvalls kommun efter kommunsammanläggningar åren 1965 och 1974.

Intyg från läkare, diakonissa eller liknande ska bifogas ansökan.

3) 10 % som bidrag till föreningar eller organisationer inom Sundsvallsdistriktet, som har till uppgift att stödja barn och ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp.

Observera att ansökan, när det gäller ändamålen under 1 och 2 ovan, endast kan göras på särskild ansökningsblankett som kan fås på Nordeas kontor Vängåvan i Sundsvall eller beställas på telefon

08–579 428 22 eller via e-post stiftelseadministration@nordea.com

Ansökan skall före 2 nov skickas till:

Stiftelsen B J Wesslers Donationsfond

Nordea Stiftelsetjänst G273

105 71 Stockholm.

Beviljat bidrag utbetalas senast den 6 december
Brev skickas endast till dem som beviljats bidrag, brev om avslag skickas alltså inte ut

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Bidrag till person som arbetar inom det sociala området för t ex studieresor eller vidareutbildning

Lars Hiertas Minne för studieresor och vidareutbildning

Lars Hiertas Minne

Ansökning

Ansökningssystemet är öppet mellan den 15 augusti – 1 oktober.

Stiftelsen tar emot följande tre typer av ansökningar:

1. Forskningsprojekt
Ansökan från enskilda forskare för projekt inom alla ämnesområden. Bidrag utgår ej till egen lön.
Läs mer på sidan Enskilda forskare.

2. Sociala ändamål – Förening/organisation
Bidrag till allmän förening för sociala ändamål. Bidrag utgår ej till lön.
Läs mer på sidan Sociala ändamål & slöjder.

3. Sociala ändamål – Individuell ansökan
Bidrag till person som arbetar inom det sociala området för t ex studieresor eller vidareutbildning. Bidrag utgår ej till studiestipendier eller socialt understöd.
Läs mer på sidan Sociala ändamål & slöjder.

Stiftelsen tar bara emot ansökningar via det elektroniska ansökningssystemet. Ansökan måste vara inskickad före 1 oktober, kl 23.59.

För att säkerställa en snabb och säker hantering av ansökan krävs att följande beaktas:

 • Vid all korrespondens med kansliet är det av yttersta vikt att ärendenumret, som fås vid registreringen, följer med alla e-postmeddelanden.
 • För att kunna fylla i ansökan krävs registrering i systemet med egen e-postadress.

Klicka här för att komma till ansökningstjänsten (öppnas i nytt fönster)

Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Eriksbergsgatan 3
114 30 Stockholm
E-post: kansli@larshiertasminne.se

Ansökning

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 296 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Fonder för behövande i Karlshamn, Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg

Fonder i Blekinge

Stiftelser för behövande i Blekinge

Blekinge Namn Riktar sig till:  Kontaktinfo:
Karlshamn Social samfond mfl. Karlshamns kommun handhar ett antal stiftelser till behövande. www.karlshamn.se
Karlskrona Kommunens fonder Karlskrona kommun handhar ett antal fonder för behövande. www.karlskrona.se 
Ronneby Ronneby församling samfond 1 Till behövande inom Ronneby pastorat. Annonseras i början av hösten.
Tel: 0457-17850
Sölvesberg Kommunens fonder Sölvesborgs kommun handhar sex stiftelser till behövande. www.solvesborg.se 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Aina och Pelle Knutssons stiftelse

Aina och Pelle Knutssons stiftelse
Storgatan 73
Maria Knutsson
833 93 Strömsund

Stiftelsens ändamål är att förvalta de medel, som överlämnas till stiftelsen i syfte att komma pensionärer, sjuka och handikappade till godo, allt enligt bestämmelserna i dessa stadgar samt enligt de i samband med överlämnandet av medlen uppställda villkoren (stiftelseurkund). Stiftelsens medel skall vara placerade företrädesvis i börsnoterade aktier, obligationer eller därmed jämförliga värdepapper samt fastigheter.

Fonden är för hela landet och behövande. Skriv eget brev och skicka med sedvanliga handlingar. Besked kommer efterhand som dom behandlar ansökningarna. Absolut inga telefonsamtal till Maria Knutsson.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Fond till barns och ungdoms fostran och utbildning och hjälpa behövande sjuka eller gamla.

Oscar och Maria Rappes stiftelse

Oscar och Maria Rappes stiftelse
Svenska kyrkan
751 70 Uppsala
018-169500

Org. Nr: 802425-3323

Förmögenhet:  2,389,823 kr

Till hemsida

ÄNDAMÅL

Att stödja barns och ungdoms fostran och utbildning eller att ge hjälp till behövande sjuka eller gamla.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Fond för rörelsehindrade

Bidragsstiftelsen

Bidragsstiftelsens logotyp

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse instiftades 1961. Stiftare och de som tillsätter styrelsen och revisorer är förbundet DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet.

Du som kan ansöka om bidrag från Bidragsstiftelsen har ett betydande rörelsehinder som inte har sin grund i en utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska diagnoser. DHR Bidragsstiftelse har ett ansökningstillfälle per år, och ansökan ska vara inlämnad senast den 1 september. Det finns särskilda ansökningsblanketter som ska användas vid ansökningstillfället – dessa finns att hämta på bidragsstiftelsen.se.  Det går också att skicka in ett frankerat svarskuvert (med ditt namn och adress på) till:

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse,
Alsnögatan 7, 4tr,
116 41 Stockholm.
Telefon 08-744 12 90.

Exempel vad DHRs Bidragsstiftelse kan ge bidrag till:

studier, tekniska hjälpmedel som inte kan erhållas genom samhällets försorg, ex. dator, smartatelefoner, surfplattor, tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, hushållsmaskin, anpassning till symaskin, TV, höj/sänkbar fåtölj, stokkestol, anpassade fritids- och idrottsredskap, ex rullstol, 3-hjulig cykel, tränings-motionscykel, 4-hjulingar, rehabilitering- eller semestervistelser, i första hand till medhjälpare – där ska alltid resmål, den totala kostnaden och det sökta beloppet anges.
DHRs Bidragssiftelse ger inte bidrag till:

Bilinköp och reparation av bil eller andra fordon.

Startsida

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 296 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Fond för behövande och handikappade barn och ungdom i Södermanland

Bidrag från Södermanlands stiftelser

Genom Länsstyrelsen i Södermanlands län kan du ansöka om bidrag från stiftelserna nedan.

Tingstadii stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och utveckling samt arbete med hjälpverksamhet bland behövande inom Södermanlands län. Länsstyrelsen i Södermanlands län är förvaltare för stiftelsen.

Ansökan

Ansökan görs på Länsstyrelsens blankett för Tingstadii stiftelse. Om du önskar få blanketten hemskickad till dig per post, kontakta Länsstyrelsen.

Ansökningsblankett för Tingstadii stiftelsePDF

Ansökningstillfälle

Ansökan skickas till Länsstyrelsen tidigast den 1 juli och senast den 31 oktober årligen. Skicka ifylld ansökan till adress:

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Tingstadii stiftelse
611 86 Nyköping

Ansökan på andra blanketter än Tingstadiistiftelses blankett och ofullständigt ifyllda blanketter och ansökningar, kommer inte att behandlas. Det gäller även de blanketter som kommer in utanför ansökningstiden.

Beslut och utbetalning av bidrag

Beslut tas och utbetalning av bidrag görs senast december det år ansökan kommit in till Länsstyrelsen. Alla som ansökt får meddelande från Länsstyrelsen när beslut om fördelningen av medel har tagits.

Stiftelsen Emil och Amanda Edenborgs fond

Från Stiftelsen Emil och Amanda Edenborgs fond för blinda finns medel att söka för dig som är blind eller synskadad och funderar på att studera.

Bidrag ges för utbildning eller omskolning av blinda personer, huvudsakligen folkbokförda i Nyköping, och bland dem personer som blivit blinda i arbetsför ålder och behöver omskolas.

Skicka ifylld ansökan till adress:

Karin Bergkvist
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

I ansökan ska det framgå vilka studier det gäller, när de påbörjas och hur stort belopp som söks. Du bör även styrka din synskada genom läkarintyg, eller på annat liknande sätt.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Kreativa platser är ett bidrag för lokala kulturprojekt

Fond för att göra ditt bostadsområde finare med mera kulturella inslag

Kvinnor med färg i ansiktet. Foto: Komplexity Media

För sökande

Kreativa platser är ett bidrag för lokala kulturprojekt som drivs genom samverkan med lokala aktörer och utifrån de boendes behov och intressen. De boende ska vara med som projektledare, kulturutövare och publik. Syftet med bidraget är att stärka lokalsamhällen att leda, driva och utforma kulturlivet och att fler kan välja, skapa och ta del av kultur där de bor.

Under 2017 kommer 34 miljoner kronor kommer att fördelas. Pågående projekt kommer att prioriteras i årets ansökningsomgång. Därutöver kommer 1-2 nya projekt eventuellt att få stöd om det finns medel kvar, företrädesvis på platser som inte finns representerade bland de projekt som beviljades bidrag 2016.

Inför din ansökan rekommenderar vi att läsa vår guide för nya sökande samt titta på blankettexemplet och medföljande hjälptext för förtydligande kring frågorna som ställs i blanketten.

Vem kan söka?

De sökande projekten måste leva upp till följande:

Partnerskap med minst tre aktörer
Ett partnerskap är en grupp av aktörer som tillsammans vill utveckla idéer och samarbeta som jämlika partners.

Kulturen och bostadsområdet representerat
Minst en samarbetspartner ska vara verksam i området och minst en ska vara en kulturaktör. I övrigt kan partnerskapet utvecklas och ändra sig över tid beroende på invånares behov och intresse. Se en lista nedan med exempel på kulturaktörer och lokala verksamheter som kan ingå i partnerskapet.

En huvudansvarig
En samarbetspartner är huvudansvarig för projektet och ansökan. Den huvudansvariga kommer att ta emot och ansvara för bidraget och ha kontakt med Kulturrådet. Av juridiska skäl måste den aktören ha ett organisationsnummer. Den måste också i sin verksamhet respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. En statlig, regional eller kommunal verksamhet kan inte vara huvudsökande.

Lokalsamhället är drivande
Kulturrådet vill ta vara på det engagemang som finns i bostadsområdet och att de boende driver och utformar verksamheten inom projekten. En statlig, regional eller kommunal verksamhet kan därför inte vara huvudansvarig för projektet men däremot ingå som en strategisk partner och möjliggörare.

Projekten ska även:

 • genomföra kulturverksamheter i bostadsområden med lågt valdeltagande eller socioekonomiska utmaningar
 • gärna arbeta med ett eller flera olika kulturuttryck. De olika uttrycken ska dock utgå från de boendes behov och intressen.
 • våga prova olika metoder för att engagera boende, låta lärandet genomsyra arbetssättet och vara villiga att dela med sig av framgångar och lärdomar från sin verksamhet till andra projekt inom satsningen och till Kulturrådet.

För vad kan man söka?

Det går att söka bidrag för bland annat:

 • Projektledare
 • Lokalhyra
 • Material och teknisk utrustning
 • Lön för professionella kulturutövare
 • Lön för andra engagerade i projektet
 • Marknadsföring

Vilka bedömer din ansökan?

Ansökan bedöms av handläggare på Kulturrådet och sakkunniga inom konst, kultur, demokrati och delaktighet. Beslut fattas av Kulturrådets generaldirektör.

Utgångspunkter för bedömning

Eftersom projekt som beviljas i år bara kommer att ingå i satsningen under två år, kommer Kulturrådet i denna omgång att prioritera projekt som:

 • Tydligt beskriver hur projektet är byggt på engagemang och delaktighet som finns hos de som bor i området
 • Tydligt beskriver hur de boende kommer vara delaktiga som projektdeltagare, kulturutövare och publik i projektet under projektets gång
 • Har ett partnerskap där samverkan är etablerad och det finns ett jämbördigt samarbete
 • Håller hög kvalitet i både konstnärlig verksamhet och metoder för att engagera och involvera boende i projektet
 • Har konstnärlig kompetens för de kulturuttryck som projektet vill arbeta med
 • Engagerar lokala kulturutövare
 • Tydligt beskriver metoder för sitt eget lärande inom projektet och deltar i ett erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning utifrån sina lärdomar
 • Använder de mötesplatser som redan finns i bostadsområdet, för att många ska kunna uppleva och inspireras av kultur
 • Har en långsiktig vision för fortsatt arbete i bostadsområdet efter satsningens slut

Pågående projekt som beviljades medel under 2016 kommer att prioriteras i denna ansökningsomgång. Om det därefter finns medel över kommer vi att bevilja 1-2 nya projekt på platser som inte redan är representerade i satsningen.

Kreativa platser ska omfatta projekt som sammantaget:

 • finns spridda över landet
 • vänder sig till alla åldrar
 • håller hög konstnärlig kvalitet
 • bidrar till förnyelse och utveckling
 • genomsyras av ett eller flera rättighetsperspektiv såsom mångfalds-, jämställdhets-, hbtq- och tillgänglighetsperspektiv
 • beaktar de nationella minoriteternas kulturer
 • har ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete

Så ansöker du

Du gör ansökan i Kulturrådets onlinetjänst. Du hittar blankettexempel och mer information till höger på denna sida.
Läs igenom guide för nya sökande, blankettexempel samt hjälptext till blankett i menyn till höger på denna sida. Däri hittar du praktiska tips inför din ansökan, förtydliganden kring frågor som ställs i blanketten och definitioner av till exempel lokal förankring.
Kulturrådet avvisar ansökningar som kommit in efter sista ansökningsdag. En ansökan ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten såväl som nedanstående obligatoriska bilagor.

Har du bilagor?

Bilagor som krävs är:

 • Stadgar (gäller bara för ideell förening)
 • Årsmötesprotokoll (gäller bara för ideell förening)
 • Avsiktsförklaring mellan parterna som är undertecknad av samtliga aktörer i partnerskapet

Beslut om din ansökan

Handläggningstiden är ca sex veckor, det vill säga att Kulturrådet fattar beslut tidigast åtta veckor efter sista ansökningsdatum.

Utbetalning

Utbetalning sker under november 2017. Om det anges enligt beslutsbilagan eller villkorsbilagan måste du skicka in en reviderad plan och/eller budget för att pengarna ska betalas ut.

Redovisning

Redovisning för genomfört projektår ska lämnas in senast två månader efter. Exakt datum framgår i beslut.

Villkor för tillgänglighet

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

Exempel på information om tillgänglighet

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

Viktoria Nguema
Telefon: 08 5192 64 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Simon Strömberg
Telefon: 08 5192 64 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

23 augusti 2018 - 20 september 2018

Ansökningsperiod 2018 är:
23 augusti - 20 september 2018

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Kopia av redovisningsblanketten. Blankettkopian ska inte skickas in som en redovisning.

BLANKETTEXEMPEL

Vid bifall kan reviderad plan komma att begäras in. Kopia av blanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som reviderad plan.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Fond för vård av djur

Stiftelsen Karl och Annie Leons Minnesfond

Stiftelsen Karl och Annie Leons Minnesfond
Institutioner & Stiftelser
SEB
405 04 Göteborg
031-622516

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall 65 % utdelas till Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne att användas för Sällskapets ändamål, 20 % skall utdelas för forskning av djurens sjukdomar samt för djurens skydd och vård och 15 % skall läggas till fondens kapital.

Förmögenhet:  4,750,208 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Hundfonden

Hundfonden – för misshandlade, övergivna och misskötta hundar!

Misshandlade, övergivna och vanvårdade hundar

Fonden är till för att hjälpa utsatta hundar och riktar sig till gruppen misshandlade, övergivna och vanvårdade hundar.

För att vi skall kunna hjälpa dig så skall du ha en försäkrad hund och om du inte har det så får du ange varför inte. För att vi skall kunna bemöta dig på rätt sätt och av rätt person ber vi dig fylla i nedanstående. Ärendet kommer då slussas till ansvarig person.

UC-kontroll om ansökarens ekonomi görs för att säkerställa att hjälpen kommer rätt djurägare och djur tillhanda.

Veterinärens bidrag

Vi ser gärna att veterinärerna själva bidrar med att ge rabatterat pris på behandlingar för att spara på hundfondens medel, men det är inte ett krav från fonden.

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev