Går inte bildörren att öppna med fjärrnyckeln / fjärrkontrollen och bilen inte startar kan din nyckel vara avkodad!

Bilen startar inte

Nu har det hänt 2 ggr! Första gången blev bilnyckeln och fjärrkontrollen avkodade för jag hade dem i samma ficka som taggen till tvättstugan / elektronisk nyckel. Det ledde till att jag inte kunde öppna bildörren med fjärrkontrollen (bytte batterier först så detta kunde uteslutas) utan jag fick öppna manuellt och sedan när jag satte nyckeln i tändstiftet och vred om lös alla lamporna på displayen men inget tuggande ljud från startmotorn.

Fick starthjälp av snälla grannar men utan resultat, skit tänkte jag nu har startmotorn lagt av. Googlade runt och hittade en länk att man skulle testa med reservnyckeln och reserv fjärrkontrollen för att startspärren troligtvis hade aktiverats genom att larmsystemet inte kände igen min bilnyckel. När jag använder reservnyckeln går larmet igång, jag stänger av larmet, öppnar och stänger dörren några gånger med fjärrnyckeln och sedan startar lyckligtvis bilen direkt.

Efter denna kunskap har vi tvättstugetaggen på en särskild krok långt från övriga nycklar.

Nu andra gången, 6 månader senare, hade taggen ändå hamnat av misstag i nyckelkorgen där alla bilnycklar var och nu fanns ingen reservnyckel att få igång bilskrället med. Ringer till verkstaden för bilens specifika bilmärke och de har inget trix i bakfickan utan vill att jag ska bärga bilen till verkstaden och de ska söka efter felkoder...och jag bara ser hur tusenlapparna flyger iväg. Googlar igen och får tips från min pappa att koppla ur bilbatteriet några minuter för att nollställa systemet. Skruvade loss muttern på minussidan, kollar att klockan slocknar på displayen, sätter på kabeln på bilbatteriet igen efter typ 2 minuter, det kommer en läskig blå gnista, hualigen, och skruvar på muttern igen.

Återigen går billarmet igång när jag sätter i bilnyckeln i låset, vanligtvis väldigt enerverande men nu var det musik i mina öron. Denna gång tog det dock längre tid innan fjärrkontrollen kickade igång, det gick säkert 5 minuter, men sedan plötsligt fungerade dörröppning och låsning igen med fjärrnyckeln och bilen kunde startas.

 

Hoppas att någon mer får hjälp av denna jobbiga erfarenhet!

 

Bostäder för behövande via stiftelser

Här kan du söka bostad hos stiftelser för behövande

Runt om i landet finns stiftelser som ska förmedla sina lägenheter till personer med låga inkomster. Hem & Hyra listar var de finns, vilka som ska få bostad där och vart du vänder dig för att anmäla intresse.
bostäder stiftelser
Foto: AnnaKarin Löwendahl
Robert Dicksons stiftelse har över 1 000 lägenheter för "mindre bemedlade" i Göteborg. Där använder man ett inkomsttak på 6,4 prisbasbelopp.

 

”Målgrupp enligt stadgarna” har vi hämtat från ändamålsbeskrivningen i länsstyrelsernas stiftelsedatabas. Målgruppen, eller destinatärskretsen som det kallas, får inte ändras utan tillstånd från Kammarkollegiet. Ändå tillämpar flera av stiftelserna helt eller delvis andra regler. ”Målgrupp i dag” har vi hämtat från telefonsamtal med företrädare för de olika stiftelserna under våren 2018 och i några fall från deras hemsidor.

ESKILSTUNA

Stiftelsen Hem för gamla

Målgrupp enligt stadgarna: För äldre behövande bosatta i Eskilstuna.
Sök här:
 076-228 54 90.

FILIPSTAD

Stiftelsen Hemgården

Målgrupp enligt stadgarna: Behövande äldre personer. Målgrupp i dag: Man ska vara över 55 år och klara hyran. Inget övre inkomsttak.
Målgrupp i dag: Sök här: 
0590-71 221. 

GÖTEBORG

Emily Wijks stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Kvinnliga medlemmar av Göteborgs stad, dock icke inom den egentliga arbetsklassen, i behov av sådant understöd. Målgrupp i dag: Ensamstående arbetarklasskvinnor som uppnått mogen ålder. Ska bo i Göteborgs samhälle och inte tjäna ”för mycket”.
Sök här: 
031-788 26 00.

Olof och Caroline Wijks stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Skötsamma, mindre bemedlade familjer. Målgrupp i dag: Trygghetsboende för personer med funktionshinder eller sjukdom. Stiftelsen har ansökt att få ändra ändamålet så att ensamstående kan få bostad.
Sök här: 
031-704 55 04.

Robert Dicksons stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kända, mindre bemedlade personer. Målgrupp i dag: Arbetsamma, skötsamma göteborgare. Får tjäna maximalt 6,4 inkomstbasbelopp (400 000 kronor år 2017).
Sök här: 
031-381 64 00 eller robertdicksons.se/artikel/var-bostadsko

HALMSTAD

Eva och Axel Edvard Pihls Stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Ålderstigna, hederliga personer av pauvres honteux*.
Sök här:
 035-15 24 30, fråga efter bostad på Pihlgården.

Janne och Aurelia Nilssons stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Äldre män och kvinnor med företräde för personer ur pauvres honteux*, mantalsskrivna inom Halmstads stad. Målgrupp i dag: Måste ha fyllt 55 år. 
Sök här: 
Kommunen förvaltar, ansökningsblankett finns här på www.halmstad.se. Telefon: 035-13 70 00.

HELSINGBORG

Familjen Erik Bancks stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Pauvres honteux* som bott eller bor i Helsingborg, företrädesvis personer från Maria församling. 
Sök här:
 Kontakt: Tfn: 042-21 01 40, Mobil: 0703-21 01 58 www.bancksstiftelse.se.

KALMAR

Wollinska stiftelsen

Målgrupp enligt stadgarna: Pauvres honteux* boende i Kalmar. Målgrupp i dag: Ha fyllt 65 år och bo i Kalmar.
Sök här:
 www.wollinska.se eller 0480- 362 363 ank.2.

 LULEÅ

Ellen och Harald Björnlunds hem för gamla

Målgrupp enligt stadgarna: behövande pensionärer, företräde för före detta anställda vid LKAB och deras anhöriga.
Sök här: 
0730-55 61 52.

LUND

Inez Möllers stiftelse 

Målgrupp enligt stadgarna: behövande pensionärer, företräde för kvinnor och pauvres honteux* i Lund.
Sök här: 
046-129605 för mer information och ansökningsblankett.

STOCKHOLM

Anna Johansson Visborgs stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Behövande ensamstående personer eller familjer, minst tre år varit bosatta inom Stockholms Stad, företrädesrätt för anställda inom bryggeriindustrin i Stockholm.
Sök här: Kontakta bryggeriet du jobbat på. Resterande lägenheter går via bostadsförmedlingen i Stockholm, bostad.stockholm.se. Stiftelsens styrelse prövar sedan varje enskild hyresgäst.

Hultenheim-Wernstedtska stiftelsen

Målgrupp enligt stadgarna: I första hand ålderstigna damer, äkta makar eller män (högst 20 procent män). Målgrupp i dag: Behövande äldre kvinnor.
Sök här: 
Via förvaltningsbolaget Teoge 08-410 828 50 eller info@teoge.se.

Katarinastiftelsen

Målgrupp enligt stadgarna: Behövande änkor med minderåriga barn eller därmed jämställda mödrar samt andra mindre bemedlade personer från Katarina församling. 
Sök här: 
Går inte. Lediga lägenheter lämnas till Södermalms stadsdelsförvaltning, att användas som genomgångsbostad för personer som uppfyller ändamålen.

Stiftelsen Alma Detthows stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Bildade, självförsörjande, lågt avlönade kvinnor.
Sök här: 08-32 26 34.

Stiftelsen Carl och Emmy Setterwalls minne

Målgrupp enligt stadgarna: Behövande, företrädesvis gamla personer, skrivna och en längre tid bosatta i Oscars församling.
Sök här: 
08-660 24 99.

Stiftelsen Drottninghuset

Målgrupp enligt stadgarna: Äldre kvinnor och män. Företräde ska ges till personer i svag ekonomisk ställning.
Sök här:
08-20 00 35 eller www.drottninghuset.com.

Stiftelsen Fredric Eens minne

Målgrupp enligt stadgarna: Obemedlade ensamstående kvinnor, huvudsakligen till sådana arbetande mödrar, som har behov av skydd för sig själva och sina barn.
Sök här: 
08-32 26 34.

Stiftelsen Isaak Hirschs minne

Målgrupp enligt stadgarna: Mindre bemedlade personer vars ekonomiska förhållanden försämrats och som är och sedan minst fem år varit folkbokförda i Stockholm.
Sök här: 
08-654 84 56 eller www.sihm.se/ansokan-om-bostad

Stiftelsen Konstnärshem

Målgrupp enligt stadgarna: Behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade svenska bildkonstnärer, tonsättare, författare, konstnärer inom teater, dans och musik och därmed jämställda konstnärliga yrken.
Sök här: 
08-641 90 91, eller på konstnarshem.se/ansokningsblankett

Stiftelsen Konung Oscar I:s minne

Målgrupp enligt stadgarna: Mindre bemedlade, bildade damer. Målgrupp i dag: Pensionärshem. Godkänner inkomster upp till cirka 200 000 kronor/år.
Sök här: 
08-659 77 56 eller www.stiftelsenoscarsminne.se.

Stiftelsen Magna Sunnderdahls bostadshus

Målgrupp enligt stadgarna: Arbetsamma, ordentliga och nyktra samhällsmedlemmar, tillhörande Stockholms kommun, företrädesvis familjer, där många barn finnas, men även ensamma personer, vilka kunna vara i behov av sådan hjälp och därav förtjänta.
Sök här: 
Via Stockholms stads bostadsförmedling på www.bostad.stockholm.se eller 08-785 88 00.

Systrarna Elfvings stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Mindre bemedlade, bildade kvinnor, som en väsentlig del av sitt liv, i första hand bott i Stockholm, i andra hand i Stockholms län.
Sök här: 
08-586 263 00 eller botorget.einarmattsson.se. Godkänner inkomster upp till 29 000 kronor/månad, plus förmögenhet på 750 000 kronor.

TRELLEBORG

Greta och Johan Kocks hem för gamla

Målgrupp enligt stadgarna: Mindre bemedlade åldringar i Trelleborgs stad.
Sök här: 
0410-133 20, mer information på www.kockskastiftelsen.se.

ÖREBRO

Hem för gamla

Målgrupp enligt stadgarna: Behövande äldre. Målgrupp i dag: Allmänt seniorboende utan inkomstgränser.
Sök här: 
019-611 11 72 eller www.shgseniorboende.com

Kerstin och Anna Cederbergs stiftelse

Målgrupp enligt stadgarna: Föreningen Pauvres honteux* vänner i Örebro. Målgrupp i dag: Föreningen Pauvres honteux vänner driver Cederbergska som ett seniorboende. Rekommendation att man ska ha fyllt 55 år. Inget inkomsttak.
Sök här: 
019-14 11 33 eller www.cederbergska.se/bo

ÖSTERSUND

Blomsterfonden

Målgrupp enligt stadgarna: Behövande ålderstigna, sjuka, lytta och orkeslösa personer, som tillhör eller tillhört Östersunds stads församling. 
Sök här: 
063-123070, 063-137515.

Fakta: Vem är behövande?

Många av bostadsstiftelserna har gamla stadgar med ålderdomliga beskrivningar av vilken typ av personer stiftelsen ska hjälpa.

En vanlig målgrupp är ”behövande”. Enligt flera tillsynsbeslut räcker det inte att man är i behov av bostad eller socialt umgänge för att räknas dit. I stället ska det tolkas som ”ekonomiskt behövande”.

Mindre bemedlade, lågt avlönade, obemedlade, i behov av hjälp och pauvres honteux* är andra begrepp som används.

2015 kom Skatteverket med riktlinjer för hur stiftelser och andra som bedriver hjälpverksamhet ska avgöra vem som är ekonomiskt behövande: En ensamstående person får ha högst fyra prisbasbelopp som inkomst av tjänst och näringsverksamhet. För 2017 innebar det ett inkomsttak på cirka 180 000 kronor eller 15 000 kronor i månaden.

Består hushållet av flera personer så får man lägga på ett prisbasbelopp, cirka 44 800 kronor, per person. Dessutom kan man ha en förmögenhet motsvarande ett prisbasbelopp per person.

*Pauvres honteux är franska och betyder ungefär fattiga skamsna. Det syftade tidigare på välbeställda personer som fått sämre ekonomi och som därför antogs skämmas mer än de som alltid hade varit fattiga. Numera tolkas det allmänt som personer som fått sämre ekonomi, till exempel efter pensioneringen.

https://www.hemhyra.se/nyheter/har-kan-du-soka-bostad-hos-stiftelser-behovande/

Måndagskoll

Veckanskampanjer

 

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet! Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för tre år sedan vilket alla utdelare har respekterat! Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt! Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!” Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut! En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Många fina erbjudanden med ICA-kortet

Smartasaker.se ⇒

-Ingen reklamskylt- 

  •  Magnetisk skylt
  •  Snyggt på dörren/postlådan
  •  Finns i flera fina färger

 

Fond för reumatiker födda inom Backa församling i Göteborg

Alma Gustavssons donationsfond

ÄNDAMÅL: Utdelning skall ske till behövande bosatta i Backa, i första hand reumatiker födda inom Backa församling.
ANSÖKAN: 10 april - 30 november på särskild blankett. För mer information se ovanstående hemsida.
UTDELNING: Kan ske vid två tillfällen, juni eller december.

KONTAKTDETALJER

Alma Gustavssons donationsfond

Ulrika Lantz

Göteborgs stad
40482 GÖTEBORG

Telefon: 031-3679450 Ulrika Lantz

E-mejl: ulrika.lantz@socialresurs.goteborg.se

Webbsida: http://www.goteborg.se/stiftelser

Nya användningsområden för omaka strumpor

Många strumpor försvinner spårlöst efter tvätten, ett olöst mysterium, som leder till att en massa strumpor bli liggande och bara väntar på sin andra hälft men efter något år ger man upp hoppet om lycklig återförening. Som tur är finns det många användningsområden för dessa singlar, så fortsätt läs så får du 52 st tips på saker du kan göra med dessa strumpor istället för att kasta dem. Du kanske till och med blir glad nästa gång ett mystiskt strumpförsvinnande inträffar och lämnar dig med en udda strumpa.

52 saker du kan göra med udda strumpor:

1) Skydda golfklubbor: Använd gamla strumpor för att täcka golfklubborna så att de inte slår och skaver mot varandra när du transporterar dem.

2) Förvaring av golf-, tennis- och pingisbollar: Håll ihop och förvara bollarna i strumpor så du får tag i dem lättare och så att de inte rullar runt i lådor.

3) Skydda värdesaker under flytt: När du flyttar kan du lägga värdesaker i gamla strumpor för att skydda dem under transporten. Strumpan kommer att vaddera dina värdesaker och om olyckan skulle vara framme och något går sönder kommer skärvorna ligga kvar i strumpan och det blir lättare att bli av med glaset.

4) Förvara skor: Om du reser eller transporterar skor kan du trä på strumpor för att skydda dem från att bli repiga eller smutsiga när skorna ligger emot mot varandra.

5) Förebyggande mot ohyra: Lägg malkulor i en ren strumpa och häng den från taket i din garderob eller placera dem på en hylla vid förvaring av vinterkläder.

6) Håll ihop spelpjäser: Fyll strumpor med spelkomponenter för brädspel som t ex Yatzy, Monopol, och stäng strumpan med gummiband eller klämma. Du kommer aldrig att förlora en speluppsättning igen.

7) Undvika kladdiga flaskor: Trä på en socka på flaskor som kan bli klibbiga eller oljiga, som olivolja eller saft. Strumpan absorberar vätskan och hindrar den från att rinna nedför flaskan och orsaka ringar på hyllorna.

8) Glasögonförvaring: Förvara skyddsglasögon eller glasögon i en socka i verkstadsboden. Häng upp strumpan när de inte används för att hålla ditt arbetsutrymme organiserat och skydda glasögonen från damm.

9) Slippa dimma på bilfönstren: Du kan hålla dina bilfönster från att bli immiga genom att fylla strumpor med klumpbildande kattsand. Stäng sockan genom att knyta en knut och trä ytterligare en strumpa om sockan. Placera den någonstans i bilen och den kommer att absorbera fukt från omgivningen och hålla rutorna fria från imma.

10) Knäskydd: Fungerar både till krypande bebisar och till vuxna och vill man ha mer vaddering lägger man i lite mer tyg vid knäna .

11) Skydda vindrutetorkarna: Förvara vindrutetorkarna i knästrumpor för att hålla dem isfria. Allt du behöver göra är att ta bort strumporna innan du kör iväg.

12) Göra en tvålpåse: Perfekt till verkstaden eller växthuset. Lägg en tvål i en ren strumpa. Strumpan gör tvålen mer effektiv mot grov smuts och gör tvålen mindre hal. Dessutom kommer tvålen att hålla längre och skumma bättre.

13) Rengöra din bil: Du kan använda sockor för att tvätta din bil, polera kromen, torka bort olja och sedan kasta bort dem utan dåligt samvete när sockan blir smutsig.

14) Fågelmatare: Klipp bort fotdelen på en nätstrumpan så att det blir ett långt rör. Sy igen ena änden, fyll i med fågelfrö och sy sedan den andra änden också. Häng den sedan i  ett träd för att locka till sig fåglar.

15) DIY-torkbollar: Torkbollar hjälper till att fluffa dina kläder och reducerar torktiden i torktumlaren, speciellt användbara för täcken och kuddar. Placera tennisbollar i rena strumpor så de inte skadar textilierna.

16) Stoppa möbler från att skrapa: Sätt strumpor på stolfötter för att hindra dem från att skrapa i golvet och sätt på bordsfötter vid t ex ommöblering.

17) Dekorera krukor: I stället för att måla krukor kan du täcka tråkiga krukor med en socka. Här är en bild på hur det kan se ut. 

(http://decorhacks.com/2011/06/sock-covered-planters/)

18) Undvik färgkladd på skor: Om du har ett stort målningsjobb, trä på ett par gamla strumpor över dina skor! Du kommer då slippa få färgstänk på dina skor och kan helt enkelt ta av strumporna när du är klar.

19) Använd strumpor för att torka upp färg: Det tjockare tyget i en socka är bättre att torka av färgstänk än en pappershandduk eftersom den är mer absorberande.

20) Potpourripaket: Fyll en gammal, ren socka med potpourri och stäng änden med ett band eller gummiband. Lägg den i en garderob, gymnastikväska eller låda för att sprida fräsch doft.

21) Rengöra whiteboarden: I stället för att slösa bort pappershanddukar eller använda suddgummi som följde med whiteboardpaketet,  använd strumpor! Det fungerar också bra på griffeltavlor men då får man väta strumporna först.

22) Dammsuga upp små föremål som man letar efter eller hamnat i glipor: Trä på en socka över ditt dammsugarrör för att få tag i små saker som t ex smycken eller muttrar.

23) Rengöringsdukar: Släng inte uttjänta strumpor, använda dem till grovstädning, t ex torka i ugnen eller torka upp någon oljefläck, sedan är det bara att kasta dem.

24) Dammtorka: Trä en fuktad socka över din hand och kom åt damm, hår och smuts på apparater, bord, persienner och allt annat som behöver rengöras.

25) Baletthårknut av strumpbyxa: Klipp av tåpartiet av strumpan och rulla upp strumpan tills den liknar en munk. Gör en ponnysvans med ditt hår och rulla sedan ned "munken"med håret.

26) Aromaterapi kudde: Aromaterapi kuddar kan kosta mycket pengar, men det är lätt att göra själv med en gammal strumpa. Fyll din socka med ris och den doftoljan du vill ha, till exempel lavendel. Stäng sockan genom att knyta eller sy ihop den, värm sedan i mikrovågsugnen eller lägg i frysen för att sedan placeras över t ex nacken för spänningsavlastning.

27) Behandla torra händer och fötter: Om dina händer och fötter är torra och nariga under vintermånaderna, smörj dem med vaselin eller olja och täcka dem med rena strumpor över natten. Strumpan hjälper din hud att bättre absorbera fukten och skyddar sängkläderna från att bli nedkladdade.

28) Lägg ispaket i strumpa: Ett tyg om isen gör det mer behagligt att lägga kylpaketet mot huden annars blir det lätt för kallt.

29) Stressboll: Göra en hemgjord stresskula med play dough, liten plastpåse och en strumpa. Stäng paketet med ett band.

30) Hundtröja: En stor socka kan bli hundtröja till en mindre hund. Allt som krävs är att klippa och sy till lite (instruktionsvideo).

31) "LoveSocks" för manliga leguaner: Det här är lite konstigt, men manliga leguaner behöver en "vän" när de är i fortplantningssäsong eftersom de annars kan bli superaggressiva. Om du häller i okokt ris i två strumpor och syr ihop kommer du att ha en bra kompisleksak för ditt husdjur - och ännu bättre om du värmer risstrumporna lite i mikrovågsugnen kommer det bli toppen, eftersom leguaner lockas till värme.

32) Kattleksak: Att fylla en ren gammal strumpa med lite kattmynta kommer att hålla katten underhållen i timmar. Med lite sömnad och kreativitet kan du ändra på designen.

33) Hundleksak: Fyll en socka med några ihop rullade strumpor. Man kan också lägga i en godis eller tuggben i knytet.

(http://www.creative4you.se)

34) Benvärmare: Kanske är det den enklaste strumpa-DIYen, bara att klippa av fotdelen så har man inte par benvärmare. Använd ett par knästrumpor om du gör benvärmare till dig själv och vanliga strumpor om du gör söta bebisbenvärmare.

35) Varmare vantar: Placera händerna i par strumpor innan du sätter på dig dina vantar, då blir det ett extra lager av värme som isolerar mot kyla.

36) Öronvärmare: Du kan sy ihop två strumpor och göra en fashionabel öronvärmare. Se bild här!

37) DIY-halsduk: Klipp bort fotdelen på strumporna och sy ihop "tuberna" och gör en färgstark halsduk, perfekt till barn.

38) Underarmsvärmare: Klipp upp en öppning för tummen i sockans häl och trä på strumpan på din hand. Klicka här för fullständiga instruktioner!

39) Armbågsskydd: För att dekorera en tröja eller för att hålla tröjor slittåligare, kan du göra armbågslappar av strumpor - se bara till att du skär dem i jämn form. Klicka här för att få syinstruktioner!

40) Putsa eller impregnera in skor: Istället för att använda en trasa kan du ta en gamla strumpa för att smörja in dina skor med fett och sedan putsa dem.

A sock snowman is a cute holiday craft idea. Scott Barlow/Flickr

41) Socksnögubbe: För juldekorationer kan du tillverka en socksnögubbe av en vit socka, ris, knappar, tygbit samt 3 hårsnoddar. Se instruktioner här.

42) DIY sock-krans: Med en skumkrans och ett par strumpor kan du göra en väldigt enkel "sockerkrans"- DIY. Klipp en skumkrans och klipp bort tårna på dina strumpor. Trä på strumpor på skumrullen tills den är helt täckt. Se några fina versioner på Pinterest.

43) Klä in vinflaskor: Trä på en ny socka på en vinflaska och bind ett sött band i toppen och det blir en supermysig och perfekt vintergåva - speciellt om sockan har ett vinterinspirerat mönster.

Christmas Sock Ornaments by Kathleen George.

44) Julprydnad: Gör julgranskulor av sockor genom att klä bollar (lättviktare) med strumpor med jul-tema.

45) Sockdocka: Gör sockdockor av gamla strumpor. Du kan vara så klassisk eller kreativ som du vill - Se Pinterest idéer.

46) Sockdjur: Pinterest är full av idéer för att göra stoppade djur av strumpor, från ormar till pingviner. Klicka här för att se några fantastiska idéer och DIY.

47) Tvätta din baby: I stället för att använda en tvättlapp kan du använda en ren bomullsstrumpa för att tvätta ditt barn. Trä på strumpan över din hand.

48) DIY dockkläder: En rolig aktivitet för föräldrar och barn är att klippa upp strumpor och använd gummiband för att göra olika outfits för dockor. Pinterest har några idéer för att komma igång.

49) Vid Vattenkoppor: Sätt strumpor på dina barns händer så de inte glömmer bort sig och river på kopporna med naglarna. Du kan också fylla en socka med havregryn och lägga den i badet. Bra mot irriterad hud.

http://homemadebyjill.blogspot.se/2010/05/sock-animal-rattle-tutorial.html

50) Bebisleksaker: Göra en skallra av en strumpa. Se en väldigt lätt DIY här.

Draft Stoppers: How to Make DIY Door Socks

51) Drag-stoppare: För att stoppa kallt drag från att komma in under dörrar eller fönster, gör en rörsocka, stoppa med vete, majs, bönor eller körbärskärnor.

Handledsstöd till datorn

52) Handledsstöd: Om du behöver handledsstöd när du använder en dator, kan du göra din egen med en lång socka och polyesterfyllning.

Nu kommer värmen och den förrädiska värmen i bilen! Lämna inte hunden i bilen!

Polisen: Så ska du göra om du ser en hund i en varm bil

 

Foto: Felix Kaestle/TT Bild

Nu går polisen ut med information kring hur du ska göra om du ser en hund eller ett barn som lämnats ensam i en varm bil

Varje sommar rycker polisen ut och räddar både djur och människor från värmen.

Nu går polisen ut med ett facebookinlägg med information kring hur du ska göra om du ser ett djur, eller barn som visar tecken på överhettning.

Polisens sex punkter:

1. Känn efter om bildörren är öppen

2. Kontakta polisen (112 om du anser att det är akut, annars 114 14)

3. Notera registreringsnummer

4. Notera klockslag och tidpunkter

5. Notera hur ventilation och lufttillförsel tillgodoses

6. I nödfall krossa rutan

 

Har rätt att enligt lag krossa bilrutan

Du har rätt att enligt nödbestämmelsen i 24 kap 4 § Brottsbalken krossa rutan. Med nöd innebär att djuret eller personens hälsa, egendom eller liv är i fara. Den som krossat rutan måste därefter vara beredd på att identifiera sig för polis och bilägare.

Men polisen uppmanar människor att först, vid akuta lägen ringa larmnumret 112, annars 114 14 och sedan krossa rutan.

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21067421.ab