Linnea i Målarens trädgård

Vad glad jag blev när jag läste om "Linnea i Målarens trädgård" i Allt om trädgård!

Hade alldeles glömt bort den, men oj vad den boken har betytt mycket, den påverkade verkligen min kärlek för den växande, murriga och hemliga trädgården, den varma tillflyktsorten där tiden står stilla och en egen sagovärld som trollas fram med underbara växter.

Claude Monets trädgård i Giverny.

 

Det måste ha varit minst 15 år sedan jag läste boken för min son och nu finns den på bio, ska absolut se filmen när den kommer på dvd.

linnea

Linneabok

Linnea i Målarens trädgård

Stiftelsen Albert & Anna Göranssons Minne

Stiftelsen Albert & Anna Göranssons Minne

Stiftelsen grundades av Fröken Ester Göransson 1943, till minnet av sina föräldrar ingenjören Carl Albert Göransson och hans hustru Anna Maria Göransson, född Eneström.
Stiftelsen inriktar sig på att underlätta levnadsvillkoren för barn, ungdomar och äldre,  sjukpensionärer och funktionshindrade boende i Sandvikens kommun. Stiftelsen bedriver dagverksamheterna Estersgården och Anna & Albertgården och har personal anställd för social samvaro i den äldres hem. Stiftelsen anordnar även rekreationsresor i egen regi under sommaren. Stiftelsen främjar även vård av barn och lämnar understöd för undervisning eller utbildning åt behövande.

Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag är varje år 31 mars och 30 september. Personliga bidrag kan sökas löpande under året.

Ansökan sänds till: Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne, c/o Sandvik AB, 811 81 Sandviken
Tel 026-23 57 60

Vilka kan söka bidrag?

 • Sjuk- och ålderspensionärer i Sandvikens kommun.
 • Pensionärsföreningar i Sandvikens kommun.
 • Barn och ungdomar i Sandvikens kommun.

Exempel på vad man kan söka:

 • Storstädning
 • Glasögon
 • Tandvård
 • Personliga bidrag
 • Rekreationsresor
 • Sjuk- och avlastningsavgifter
 • Fotvård
 • Hårvård
 • mm

Bidragen är behovsprövade.

http://www.goranssonska.com/pages.asp?PageID=5146

Saltsyrligt är det godaste!

Kokta kikärter (burkkikärtor funkar, skölj väl!), ngr msk citron, ngr msk rapsolja ngn dl fryst dill och lite salt  & citronpeppar!

Låter kanske inte så läckert men gud så gott och läskande det är! Passar extra bra till jul, midsommar och påsk.

kikartor

raps

 

dillCitronpeppar-800x1000

citronsalt

Stiftelser och fonder som Essunga kommun förvaltar

Stiftelser/fonder

 

För ett flertal av fonderna lämnas ingen ansökan, utan respektive nämnd utser mottagare enligt fondens bestämmelser. För vidare upplysningar hänvisas till respektive nämnd/förvaltning.

Invånare i Essunga kommun kan söka pengar ur Syskonen Johanssons stiftelse enligt stiftelsens kriterier, se nedan. Medel ur övriga stiftelser beslutas av respektive nämnd. 

Anna-Britta Svenssons stiftelse
Fond till nytta och trevnad för pensionärer på äldreboendet Furubacken i Essunga. Förvaltare av fonden är socialnämnden.

Kontaktperson: Pia Jacobsson, 0512-570 15

Carl A Svenssons stiftelse
Stöd till behövande barn och äldre som inte erhåller stöd från individ- och familjeomsorgen. Beslut om utdelning från fonden tas av socialnämnden.

Kontaktperson: Pia Jacobsson, 0512-570 15

Skolsamfonden
Medel ur kan ges för:

 • Belöning/uppmuntran åt elever som visat god kamratanda eller flit
 • Teater/musik
 • Stipendium för fortsatt utbildning
 • Lägerskola
 • Idrottsutbyte, musikresa
 • Fritidsaktivitet

Beslut om utdelning från fonden tas av utbildningsnämnden.

Kontaktperson: Pia Jacobsson, 0512-570 15

Syskonen Johanssons stiftelse
Stiftelsenhttp://www.essunga.se/Om-kommunen/Stiftelserfonder.aspxs syfte är att stödja personer som drabbats av cancer, reumatism, blindhet, hörselskada samt hjärt- och kärlsjukdomar. Medel söks i slutet av året och kan sökas av invånare i Essunga och Vara kommuner. Annonsering sker i EssInfo (Essunga kommun) respektive Axet (Vara kommun). En gemensam styrelse för kommunerna behandlar ansökningarna och utser bidragsmottagare.

Kontaktperson/ordförande: Bengt-Göran Henningsson, 0512-523 63

http://www.essunga.se/Om-kommunen/Stiftelserfonder.aspx

 

STIFTELSEN JUVELERARE OTTO SÄFSTRÖMS MINNESFOND

STIFTELSEN JUVELERARE OTTO SÄFSTRÖMS MINNESFOND

ÄNDAMÅL

I första hand skall fondens avkastning årligen användas till att lämna understöd åt behövande gamla eller genom sjukdom till arbetet oförmögna personer som arbetat som guldsmeder, varvid företräde skall lämnas den, som varit anställd hos Aktiebolaget Bernhard Hertz.

I andra hand får avkastningen jämväl användas till att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning inom guldsmedsyrket.

Ansökan

ANSÖKNINGSTID

Ansökan om erhållande av bidrag skall, på särskilt formulär som bifogas nedan senast den 15 april/15 oktober insändas till:

Stiftelsen juvelerare Otto Säfströms minnesfond
Private Banking
Stiftelser ST S3
106 40 Stockholm

Formulär och informationsblad kan även erhållas genom att skicka in ett frankerat svarsbrev till ovan nämnda adress.

INFORMATION UTBILDNINGSSTIPENDIUM

Stipendium för utbildning eller vidareutbildning inom guldsmedsyrket.

Stiftelsen understödjer grundutbildning för 3-årselever inom guldsmedsyrket vid de två yrkesgymnasierna: Dackeskolan i Mjölby och Ållebergsgymnasiet i Falköping.

Understöd ges även till elever som vidareutbildar sig vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg eller vid Lärcenter Falbygden i Falköping.

Efter avslutad gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning kan lärlingsbidrag sökas vid anställning i guldsmedsverkstad fram till dess gesällprov gjorts.

Stipendium kan även sökas utav lärlingar såsom gesäller till utländska guldsmedsskolor som t ex mästarskolorna i Tyska Pforzheim, Schwäbisch-Gmuend och Muenster, specialkurser inom design och formgivning i Florens, Italien eller någon av design- och formskolorna i England.

Stipendium kan även sökas till avslutningsprover såsom gesäll- och mästarprov inom guldsmide, dock finansieras ej material.

För gesällprov kan stiftelsen ge stipendium och medalj i brons, silver och guld vid uppnådda betyg av 3,5, 4,0 och 4,5.

Betyg 3,5 för gesällprov 10.000 kr.
Betyg 4,0 för gesällprov 20.000 kr.
Betyg 4,5 för gesällprov 30.000 kr.

Är det flera som uppnår samma betyg för gesällprovet delas beloppet lika.

För godkänt mästarprov kan stiftelsen ge stipendium på 50 000 kr och medalj i guld.

Även till specialkurser i emaljering, ciselering, granulation, gravyr och ädelstensfattning eller inom liknande områden kan bidrag sökas hos stiftelsen. Dessa kurser finns t ex hos Guldsmedshögskolan i Köpenhamn och Dackeskolan i Mjölby (Nogussra).

Stiftelsen skall av stipendiaterna erhålla ett intyg på avslutad kurs samt om så finnes erhålla kopior utav erhållna betyg, för att på så sätt kunna följa upp varje givet stipendium.

 

1:a & 2:a Samfonden – Gävle Kommun

Socialtjänsten för boende inom Gävle gamla stad:

1:a  Samfonden – Gävle Kommun 
Söks av:  Privatpersoner 
Ändamål:  Ensamstående kvinnor 
Ansökningstid 1 - 31 mars.
Mer information: www.gavle.se/fonder
Kundtjänst: 026 - 17 80 00

2 :a  Samfonden – Gävle Kommun
Söks av :   Privatpersoner och Organisationer
Ändamål :  Fyiskt och Psykiskt funktionshindrade barn och ungdomar
Ansökningstid: 1 - 31 mars
Mer information: www.gavle.se/fonder
Kundtjänst: 026 17 80 00

Max Albin Dahlgrens Stiftelse och Stiftelsen Max Albin Dahlgrens Stipendiefond

ANSÖKAN OM STIPENDIUM
(för teoretisk eller praktisk utbildning)

Till Max Albin Dahlgrens Stiftelse och Stiftelsen Max Albin Dahlgrens Stipendiefond
Box 381
451 18 UDDEVALLA

(Insändes innan 15 mars eller 15 oktober)
För att Din ansökan skall kunna behandlas är det mycket viktigt att Du observerar
följande:

1. Du skall vara under 25 år vid ansökningsårets början.
2. Du skall studera på heltid.
3. Du skall ha stark anknytning till landskapet Bohuslän,

bohumap

d v s Du skall vara / ha varit skriven här under lång tid. Detta skall styrkas med intyg från Skatteverket. Av intyget skall framgå VAR OCH NÄR Du varit skriven på olika orter, d.v.s din födelseort samt
din folkbokföringshistorik skall klart framgå. Du bör ta personlig kontakt med
Skatteverket och se till att detta tydligt framgår genom manuell komplettering
eller bilagor. Det personbevis du själv kan hämta ned från Skatteverkets hemsida märkt”Stiftelse” är ofta INTE tillräckligt! (Observera att landskapet Bohuslän inte är detsamma som f d Göteborgs och Bohus län. Den södra gränsen för landskapet går på Hisingen, vilket innebär att resten av Göteborg inte tillhör Bohuslän).

4. Aktuellt studieintyg skall bifogas- Studieintyget skall vara daterat den termin Du
söker för, samt vara undertecknat av lärare, institutionssekreterare eller motsvarande.
Intyget skall inte vara en meritförteckning eller studiedokumentation, utan det skall
klart framgå att Du studerar.

5. Samtliga uppgifter på ansökningsblanketten skall vara ifyllda. Uppgifter om
tillgångar och skulder avser året före ansökningsåret. Var noga med att ange korrekt och fullständig ekonomistatus. Bristfälliga, utelämnade eller uppenbarligen felaktiga uppgifter kan leda till att din ansökan inte tas upp till behandling.

6. Underteckna Din ansökan och skicka den i fullt frankerat kuvert.

7. Skicka in ansökan i rätt tid – senast 15 mars alternativt 15 oktober.

8. Bifoga samtliga begärda intyg - även vid förnyad ansökan.

9. Du kan endast erhålla stipendium en gång per kalenderår.

10. Använd denna blankett som ett omslag till bifogade kopior. Blanketten får inte
kopieras!

ANSÖKAN Tryck här!

http://www.uddevalla.se/stodomsorg/ekonomisocialbidrag/donationsfonder/maxalbindahlgrensstipendiefond.4.6a00179f107ff6bb13280008217.html

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev