Stöd till solceller är fortfarande aktuellt!

Under perioden 2013 – 2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Vem kan få stöd?

Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.

Vilka typer av system omfattas av stödet?

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.

Hur söker man stöd?

Ansökan om solcellsstöd kan göras på två sätt:

  1. Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till Länsstyrelsen i ditt län. Här hittar du kontaktuppgifter till Länsstyrelsen i ditt län.OBS! Ansökningsblanketten ska skickas till Länsstyrelsen i ditt län. Energimyndigheten behandlar inga ansökningar.
  2. Gör en digital ansökan via Boverkets E-tjänster.
    E-tjänsten kräver e-legitimation/Bank-ID.

Fond till behövande i Örebro

Abou

 

Ansökningstiden är 1 februari-31 mars. Skicka in en ansökan per hushåll.

Ansökningar som inte är kompletta, som kommit in för sent eller saknar personbevis kommer inte att behandlas.

Dokument som du ska bifoga

  • Personbevis som visar att du är folkbokförd i Örebro kommun. Det är bara på den sökande som du ska bifoga personbevis. Det kan du beställa via Skatteverket.

När du ansökt

  • Senast 15 juni får du ett brev med beslut om du har fått pengar eller inte. Beslutet kan inte överklagas.
  • Vi kan inte lämna förhandsbesked via telefon.

Till ansökan ⇒

 

Härlanda församling, Göteborg

Söka Fonder

Du som bor och är skriven i Härlanda församling har möjlighet att söka ekonomisk hjälp genom de fonder som Härlanda församling förvaltar. Det finns också möjlighet att söka fonder som inte förvaltas av Härlanda församling. Det är fonder som förvaltas av Göteborgs kommun eller andra organisationer.

Om du vet med dig att du har behov av ett ekonomiskt stöd så ta kontakt med:

Diakon Helene Ericsson tel. 031-731 80 28
Mottagning onsdag och fredag 9-11.

Let´s deal

Engelbrekts församlings stiftelse för behövande

Ekonomiskt stöd

 

Stiftelsemedel

Genom ”Engelbrekts församlings stiftelse för behövande” kan man efter ansökan få visst ekonomiskt stöd i akuta situationer. Personer som kan erhålla stöd ska vara bosatta i Engelbrekts församling och tillhöriga Svenska kyrkan.

”Behövande” betyder att månadsinkomsten ej får överstiga 12.500:- före skatt.
Ring eller skicka e-post för att boka tid innan besök.

 

Engelbrekts församling kan ge tillfällig hjälp också med medel från Stiftelsen EKA.
Ur Stiftelsen Eka:s stadgar:
Stiftelsen skall ha till ändamål att inom Engelbrekts församlings nuvarande gränser ge tillfällig hjälp till mantalsskrivna invånare, tillhöriga Svenska Kyrkan, vilka är ålderstigna, sjuka eller handikappade, eller på annat sätt i behov av hjälp, eller idka annan därmed förenlig verksamhet av diakonal art.

Upplysningar:
Diakon Mona Logård, tel. 08-406 98 00.
Telefontid måndag-fredag kl 10.00-11.30.
mona.logard@svenskakyrkan.se

Trygghetsringen för ensamboende
Trygghetsringen för ensamboende fungerar så att den som är ansluten ringer oss varje dag och talar in sitt namn och telefonnummer på ett band. Vi lyssnar dagligen på bandet, och om någon inte har ringt, ringer vi upp vederbörande eller någon anhörig.

Upplysningar:
Mona Logård, tel. 08-406 98 00.