Prisa gudarna för återbäringen

Herregud fick precis nu ett A-post brev från Göteborgs stad! Någon måste ha hört mina grubblerier, har både grupplivs- och hundförsäkring denna julmånad! Ett stort tack till denna människa som valde mig! Idag ska jag handla julmat!

prisagudarna2

Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet

Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet

Ändamål: Stöder unga människors arbete mot rasism och främlingsfientlighet, för fred och nedrustning.
Öppet för enskilda personer, föreningar eller organisationer oavsett nationalitet, politisk eller religiös tillhörighet.
Ansökan: Blankett hämtas från hemsidan (www.palmefonden.org) och skall vara fonden till handa senast 20 mars respektive 1 oktober

Olof Palmes Minnesfond
Box 836
105 60 Stockholm

 

tel. 08-677 57 90 fax: 08-21 93 31. E-post
palmefonden@palmecenter.se Hemsida: http://www.palmefonden.org