Vad kan skördas denna vecka?

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet! Heja heja!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för ett år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör jag inte sörru! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten hjälplista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Gustaf Söderbergs Stiftelse

Gustaf Söderbergs Stiftelse

 

Bidrag ges till barn och ungdomar samt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som oförskyllt råkat i nöd. Behörig sökande är svenska medborgare.

Ansökningsperiod:
1 februari – 31 mars
1 augusti – 30 september

Ansökan för ekonomiskt behövande
Ansökan görs via blankett på Föreningen FVO’s hemsida eller genom att ringa 08-411 33 31 eller 08-20 03 40. Ansökan skickas till Föreningen FVO.

Ansökan för studerande samt organisationer och föreningar
Ansökan för studerande samt organisationer och föreningar kan endast göras elektroniskt på webbplats.

ANSÖKAN

Ansök här för organisationer och föreningar

Studerandestipendier
De som kan söka är:
- Studerande på högskolenivå under 26 år.
Studierna måste vara påbörjade. För de som tidigare fått stipendium från stiftelsen; krav att inlämna en kortfattad återrapportering hur pengarna använts samt kopia av senaste studieresultat.

Ansök här för studerande

 

Handelsbankens fonder och stipendier

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Amaryllis lök

Idag åkte min trogna Amaryllis lök fram igen  som har stått svalt och mörkt i 9 mån!

Amaryllis

Amaryllis

Till och med mossan får hänga med en stund till!

Beautiful Day Happy Flower

 

Engkvist stiftelse

Ändamål

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja

1) vård eller uppfostran av barn,
2) vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta och
3) vetenskaplig forskning

Stiftelsens anslagspolicy är att den helt övervägande delen av utgivna anslag skall tilldelas vetenskaplig forskning.

Övriga ändamål, punkterna 1 och 2 ovan s k välgörande, tilldelas resterande medel företrädesvis som ” indirekt främjande”. Detta innebär att anslag främst ges till föreningar och andra organisationer som i sin tur främjar ändamålen.

Utrymmet för bidrag till privatpersoner blir därför begränsat.

Vem kan ansöka?

Alla som omfattas av Stiftelsens ändamål kan ansöka. Anslagspolicyn, som innebär att den helt övervägande andelen av utdelningskapaciteten ges till vetenskaplig forskning samt att de ”välgörande” ändamålen företrädesvis främjas via anslag till föreningar och organisationer som i sin tur främjar ändamålen, innebär att utrymmet för privatpersoner är begränsat.

När kan jag ansöka/får jag svar?

Ansökningar kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.

Alla sökande meddelas per post om ansökan bifallits eller inte.

 

Kontakt

Postadress:

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Box 44039
100 73 Stockholm

Tel: 08-726 80 94
E-post: info@stiftelsenolleengkvistbyggmastare.se

Administration:

Margareta Skrifvare
Tel: 08-726 80 94
E-post: margareta.skrifvare@soeb.se