Engelbrekts församlings stiftelse för behövande

Ekonomiskt stöd

 

Stiftelsemedel

Genom ”Engelbrekts församlings stiftelse för behövande” kan man efter ansökan få visst ekonomiskt stöd i akuta situationer. Personer som kan erhålla stöd ska vara bosatta i Engelbrekts församling och tillhöriga Svenska kyrkan.

”Behövande” betyder att månadsinkomsten ej får överstiga 12.500:- före skatt.
Ring eller skicka e-post för att boka tid innan besök.

 

Engelbrekts församling kan ge tillfällig hjälp också med medel från Stiftelsen EKA.
Ur Stiftelsen Eka:s stadgar:
Stiftelsen skall ha till ändamål att inom Engelbrekts församlings nuvarande gränser ge tillfällig hjälp till mantalsskrivna invånare, tillhöriga Svenska Kyrkan, vilka är ålderstigna, sjuka eller handikappade, eller på annat sätt i behov av hjälp, eller idka annan därmed förenlig verksamhet av diakonal art.

Upplysningar:
Diakon Mona Logård, tel. 08-406 98 00.
Telefontid måndag-fredag kl 10.00-11.30.
mona.logard@svenskakyrkan.se

Trygghetsringen för ensamboende
Trygghetsringen för ensamboende fungerar så att den som är ansluten ringer oss varje dag och talar in sitt namn och telefonnummer på ett band. Vi lyssnar dagligen på bandet, och om någon inte har ringt, ringer vi upp vederbörande eller någon anhörig.

Upplysningar:
Mona Logård, tel. 08-406 98 00.

 

Köp 3 Lithells och få en korvtermos

Så här gör du för att få en egen termos:

Lägg in kvittot/kvittona från dina inköp av Lithells produkter i ett kuvert.

Skriv ditt namn, adress och telefonnummer, och skicka sedan allt till Lithells, 801 86 Gävle.

Sedan är det bara att vänta på paketet.

Kampanjen gäller t.o.m. 2015-04-30 eller så långt lagret räcker.

Ellen, Elsa och Torsten Settergrens Stiftelse

 

Ändamål:

Stiftelsen har till ändamål att främja vård av behövande ålderstigna personer (över 50 år) tillhörande Pauvres Honteux, vilka är födda eller bosatta inom det område, som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län, dvs kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Bidrag kan utgå för exempelvis specialistvård, tandvård, rehabilitering, hjälpmedel m.m. som inte täcks med bidrag från Försäkringskassan.

Ansökan om bidrag:

Ansökan skall innehålla en redogörelse för sökandens ekonomiska situation samt uppgift om vad bidraget skall användas till.  Ansökan göres på denna blankett, Ansökan,  som normalt finns hos kurator eller på stiftelsens hemsida www.settergrensstiftelse.se

Ansökningshandlingarna sänds till:

Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse
Kungsgatan 14
541 31 Skövde
Upplysningar lämnas av Lars Eriksson, tel 0511 - 810 91.

Stiftelsen Markussens studiefond

Stiftelsen Markussens studiefond

Stiftelsen Markussens studiefond delar ut stipendier till behövande, skötsamma och särskilt begåvade studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult.

Ansökan ska vara inkommen till studiefonden senast den 20 februari.

Ansök här! ⇒

http://markussens.se/presentation/

Historik

Det är 50 år sedan stiftelsen Markussens studiefond delade ut sina första stipendier. Studiefonden är grundad på ett testamente som Markus och Karen Markussen upprättade 1944. Makarna hade förordat att huvuddelen av deras behållna förmögenhet skulle tillfalla en fond benämnd ”Markussens studiefond”.

 

 

Fonder inom vård och omsorg i Karlstad

Ingen specifik alternativ text finns tillgänglig

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstad disponerar fonder som delas ut 2 gånger per år. Dels vid juletid och dels innan midsommar. Fondmedlen delas ut till enskilda personer enligt donatorernas önskemål.

Ansökan

Du söker fondmedel på blanketten "Ansökan om fondmedel inom vård och omsorg" klicka här!. Fyll i alla uppgifter som gäller dig. Vi kan inte behandla ofullständiga ansökningar.

Ansökan sänds till:
Vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningsledningskontoret
651 84 Karlstad