Söka bostad hos stiftelser

Från Hem&Hyra

Gemensamt för dem  är att de ska hyra ut till mindre bemedlade, behövande eller lågavlönade personer. Därtill kommer ofta krav på att man ska bo på en viss ort, vara kvinna, ensamstående, äldre eller annat.

Här kan du anmäla intresse:
Eskilstuna Hem för gamla i Eskilstuna 076-228 54 90
Falkenberg Svenstorpsgåvan, Slöinge 0346-402 56
Filipstad Stiftelsen Hemgården 0590-138 90
Göteborg Amalia Hertz stiftelse 031-10 94 03
Göteborg Emily Wijks stiftelse 0752-48 41 43
Göteborg Olof och Caroline Wijks stiftelse 031-47 52 52
Göteborg Douglas och Caroline Kennedys minne 031-339 03 00
Halmstad Eva och Axel Edvard Pihls stiftelse 035-12 52 70
Halmstad Janne och Aurelia Nilssons stiftelse 035-13 70 00
Helsingborg Familjen Erik Bancks stiftelse 042-21 01 40
Helsingborg Asylen för aktningsvärda ålderstigna 042-21 66 85
Kalmar Wollinska Stiftelsen 0480-45 14 89
Luleå Ellen och Harald Björnlunds hem för gamla 070-543 76 27
Lund Inez Möllers stiftelse 046-35 58 45
Stockholm Alma Detthows stiftelse 08 22 55 40
Stockholm Carl och Emmy Setterwalls minne 08-660 24 99
Stockholm Fredric Eens Minne 08 22 55 40
Stockholm Isaak Hirschs Minne 08-654 84 56
Stockholm Stiftelsen Konstnärshem 08-641 90 91
Stockholm Systrarna Elfvings stiftelse 08-754 35 47
Trelleborg Greta och Johan Kocks hem för gamla 0410-133 20
Örebro Kerstin och Anna Cederbergs stiftelse 019-14 11 33
Örebro Stiftelsen Hem för gamla 019-611 11 72
Östersund Blomsterfonden 063-12 30 70