Tandvård

glad-hast,-tander,-tunga,-leende-142989

 

Om man har försörjningsstöd kan man få hjälp med tandvård men endast akuta problem!

Det är en "billig" försäkring att vårda sina tänder och kolla dem regelbundet men olyckan kan ju vara framme, man kanske måste ta medicin som påverkar saliven eller man kan ha ärvt sämre salivegenskaper!

Det finns Allmänt tandvårdsbidrag:

Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder

  • Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år hon fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
  • Från och med det år patienten fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

Tänk på att det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen.

Så går man innan den 1 juli vartannat år får man t ex 600 kr i bidrag om man är 40 år! En undersökning kostar ungefär 750 kr.

Pris- och åtgärdslist hos Folktandvården klicka här!

För större behandlingar finns högkostnadsskydd i tandvårdsstödet

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor.

Sedan får patienten ersättning för

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Högkostnadsskyddet beräknas per år!

 

Tandläkarhögskolorna är ett billigare alternativ men behandlingen brukar ta längre tid och personen som utför ingreppet är elev och det kanske inte känns 100% tryggt! Men kostnaden kan bli hälften så stor och det kan vara kortare väntetid!
Tandläkarskolan Malmö
Institutionen för odontologi i Göteborg
Institutionen för odontologi i Umeå
Om man inte har råd med tandvård

Du kan också avlägsna tandstenen själv och hålla efter med en tandskrapa!

tandsten  198 kr på Fyndiq.se