Understöds- och stipendiefonden

Logotyp
Understöd eller stipendium ska efter ansökan tilldelas medlem i Sveriges Ingenjörer som kan styrka ekonomiskt behov, eller för beredande av undervisning, utbildning, forskning eller annan verksamhet i syfte att verka för teknikens utveckling i människans och samhällets tjänst.
 

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning.

 

1. Understöd till examinerade ingenjörer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer sedan minst sex månader och på grund av

• sjukdom

• arbetslöshet

• höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp

Sista ansökningsdag: 1 mars

2. Understöd till teknologer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer sedan minst sex månader och på grund av

• sjukdom

• arbetslöshet

• höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp

Sista ansökningsdag: 1 mars

3. Stipendier för individuella utrikes studieresor.

 

4. Stöd till de utrikes gruppresor

Sista ansökningsdag: 1 mars

Klicka här för att komma till webbplats

 
Posted in Fonder & Stipendier.