Den 29 dec, den femte dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den femte dagen, den 29 dec, spår maj månad…

Den femte dagen

Då skall vintersäden hava gång god,

Och hemma vuxen frukt skall bliva nog.

Om wädret blås hårdt den femte natten

 Femte natt

Då skola dö månge höglärde män,

Som hava sin flit till konsten vänt;

Vilket gjorde Gud till ära,

Dem bör man gärna höra och lära.

Den 28 dec, den fjärde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den fjärde dagen, den 28 dec, spår april månad...

Den fjärde dagen

Då skall ungt folk vara mycket skröplig,

De, som först äro blevne myndig.

Om wädret blås hårdt den fjärde natten

 Fjärde natt

Det år skall stor hunger vara,

Därför åkalla Gud vår Herra!

Den 27 dec, den tredje dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den tredje dagen, den 27 dec, spår mars månad...

Den tredje dagen

Skiner solen den tredje dag,

Då skola prelater och papister föra stor klag,

Då skola de hava står bånge,

De munkar skola beklaga månge:

Då skall där tvedräkt imellan dem vara.

Att de skola stå med apor rara,

Jag hoppas det dock skall få ända,

Så skola de sig själva skämmas och känna,

O Gud! ville du deras hjärta röra,

Och genom ditt ord ville dem leda,

Så kunde de emot dig varken strida eller fäkta.

Att de kunde känna den tid,

Där mången deras skalkhet ej gitte lida:

Men skall djävulen med dem spela,

När de av världen skola vela,

Då skola de det försida bekänna,

Ty elden skall dem förbränna;

Vilken för det onda är berett;

Från begynnelsen nu till evighet;

Det är då tövat allt för länge;

Förty förlåten är då till sänge.

Om wädret blås hårdt den tredje natten, den 27 dec

 

Tredje natt

Det år skall många Konungar dö,

Och ej länge leva på denna Ö.

Den 26 dec, den andra dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den andra dagen, den 26 dec, spår februari månad…

Den andra dagen

Då skall förswinna mycket guld,

Och man skall blifwa kornet huld.

 

Om wädret blås hårdt den andra natten, den 26 dec

Andre nattDet blifwer icke mycket win,

Derför skall öhlet wara drycken din.