Den 5 jan, den tolfte dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den tolfte dagen, den 5   jan , spår December månad…

Den tolfte dagen

Då skall vara krig i många land,

Och övervåld skall göras mången man.

Om wädret blås hårdt den tolfte natten

 Tolfte natt

Då skall krig i mång`land bliva;

Men vi vele det i Guds hand giva,

Ty skole vi vår synd bekände vara,

Och Guds ord hjärtelig höra och lära.

Om vi så Gud påkalla, vill han oss höra,

Och efter vår vilje oss till gagn göra.

En allvarsam bön vill Gud anse;

Men en skrymtad bön håller han för spe.

Men ingen vill detta betänka,

De fattige må man alltid kränka,

Därföre låter Gud komma krig och straff,

Herre, hjälp oss genom ditt namn därav!

Posted in Dagens Tips.