Stiftelsen Räfseryd, Borås

Ändamål:

Stiftelsen har till ändamål att genom ekonomiska bidrag främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Stiftelsen Räfseryd
C/O BIRGITTA LARSSON
 GINGRI BRÄCKÅS 22 
 513 95  FRISTAD

VÄSTERVIKS KOMMUN fonder

 

Västerviks omsorgssamfond
Ändamål:
Åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla eller handikappade.
 
J A L Carlssons donationsfond
Ändamål:
Utbetalas till fattiga, den eller de mest lytta eller vanlottade inom kommunen, företrädesvis på Rödja ägor.
 
Stiftelsen P H Kindmarks donationsfond
Ändamål:
Skall lämna bidrag till
1)För behövande äldre i kommunen med företräde för kvinnor från förut varande Västerviks stad
2) I andra hand får bidrag lämnas för trivselbefrämjande åtgärder bland kommunens pensionärer.
 
För ytterligare upplysningar angående fonder hänvisas till fondförvaltningen.
 
Västerviks kommun
Kommunstyrelsen
Box 12
593 01 VÄSTERVIK
 

 
Västerviks församlings samstiftelse för social hjälpverksamhet
 
Ändamål:
Ändamålet med stiftelsen är att dela ut bidrag till behövande i Västerviks församling. Utdelning sker efter ansökan och då behov föreligger och med lämplig hänsyn tagen till föreskrifterna i urkunderna för de stiftelser som lagts in i Västerviks församlings samstiftelse för social hjälpverksamhet.
 
 
Hospitalsgatan 14
593 33 Västervik
0490-84200
 
 

Måndags kollen!

katt koll

Veckans Kampanjer

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet! Heja heja!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för ett år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten hjälplista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

katt grona ogon