Den 3 jan, den tionde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den tionde dagen, den 3 jan , spår oktober månad...

Den tionde dagen

Då skall mycket stort väder varda,

Som plågor och slag tillförer de lärda.

Om wädret blås hårdt den tionde natten

 Tionde natt

Då skall mycket fä bliva sjukt och dö,

Därföre behöver man icke mycket hö.

Stiftelser för ekonomiskt behövande personer i Stockholm

Människor på en gård

Du som behöver ekonomiskt stöd kan söka bidrag från stiftelser som förvaltas av Stockholms stad.
Du kan ansöka om bidrag om du:

är stadigvarande boende i Stockholms stad har fyllt 18 år eller har avslutat ungdomsgymnasiet är i behov av ekonomiskt stöd. Normen för försörjningsstöd används för att pröva behovet.

Du kan inte få bidrag för behov som täcks av beviljat försörjningsstöd
vuxenstudier om du har rätt att ta studielån och saknar minderåriga barn

 

 Ansökningsblankett

ansökan till Stockholms stiftelse för behövande jan-mars
Ansökan skickas till

Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen
105 35 Stockholm
Tänk på

Skicka endast en ansökan. Du behöver inte ange något stiftelsenamn.
Vårdnadshavare ska ansöka för minderåriga barn.
Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in för sent behandlas inte.
Vi skickar endast svar till de som beviljas bidrag.
Beviljade bidrag betalas ut i december. Bidrag från stiftelser är en gåva.
Vi kan inte ge förhandsbesked.
Beslutet går inte att överklaga.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Donationsstiftelsegruppen om du har frågor
Telefon: 08-508 29 800.

Idéer för livet-stiftelsen

Ändamål: Har du en idé  eller vet ett bra sätt att arbeta främjande för barn och ungdomar i Sverige, men saknar medel att genomföra idén?

Då kan du söka stipendium.

 Vem kan söka: Projekt, organisationer och föreningar.

Ambitionen är att hellre stödja flera mindre projekt, än några få stora. Stipendium kan inte sökas för enskilda personer och går ej heller att söka för redan genomförda projekt.

Ansökan: När som helst under året på särskild blankett och mer information se stiftelsens hemsida.

http://www.ideerforlivet.se/var-ide/stiftelsen/

 

Idéer för livet-stiftelsen
Skandia
10350 Stockholm

tel: 020-555500

Djurkompaniet.se

Den 2 jan, den nionde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den nionde dagen, den 2 jan , spår september månad...

Den nionde dagen

Det betyder god lycka med får och lamm,

Därföre giv dem foder i deras gahn,

Förty får är gode i många måtto.

Föd dem väl, det skall vara din båtnad,

Du haver icke mjölk av dem allena,

Deras kött, ull och skinn så rena.

Utan uti dem är ännu mer förborgat,

Vilket ofta borttager stor sorg,

Icke allenast hos den menige man,

Utan ock hos Herrar och furstar försann,

Deras tarmar äro de, som jag menar,

De giva sitt ljud så ljuvt och rena,

När man fem på instrument,

Konstigt brukar och behänt,

Som äre trummor, harpor och giga.

Deras lov kan icke förtiga,

Vem därpå vet rätt väl klinga,

Han kan komma lata pigor att springa.

Om wädret blås hårdt den nionde natten

 Nionde natt

Då skall mycket folk sjukt bliva,

Helsot skall sig då till många begiva.

Stiftelsen för gamla tjänarinnor

Stiftelsen för gamla tjänarinnor : skildring av en svunnen tid : en historik / Rolf af Klintberg

För drygt hundra år sedan var nästan 100 000 kvinnor anställda i hushållsarbete hos familjer i städerna. Det var ofta den enda försörjningsmöjligheten för de kvinnor som inte tillhörde de välbärgade klasserna.

Dessa lågavlönade tjänarinnor var en förutsättning för den borgerliga livsstilen med bonade golv, nyputsat silver, brutna servetter, krusade örngottsband, konstfärdiga smöruppläggningar, visiter och kalas.

När hög ålder eller sjukdom gjorde att de inte kunde arbeta längre, stod de på bar backe utan vare sig familj eller hem. De sociala skyddsnät som finns idag fanns inte då och den första folkpensionen (ett mycket litet belopp) infördes först år 1913. Tjänarinnorna var hänvisade till välgörenhet och det var ett privat initiativ som grundade Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor. Den här skriften berättar om stiftelsen och om de kvinnor som bodde på hemmet.

 


Stiftelsen för gamla tjänarinnor

Ändamål: Att i första hand åt kvinnor, som troget arbetat i annans tjänst - företrädesvis sådana som tillhör eller längre tid tillhört Stockholms kommun - lämna hjälp, varav de på grund av ålder, sjuklighet, olycksfall eller annan anledning är i behov.

Hjälp lämnas i form antingen bostad med värme, lyse och - om möjligt - tillfällig sjukvård jämte, i händelse av behov, årligt underhållsbidrag eller ock bidrag dels till organisationer eller andra juridiska behövande ålderstigna sjuka eller handikappade, dels ock för främjande av vetenskaplig forskning inom gerontologi och annan vetenskap med anknytning därtill.

Ansökan: På särskild blankett som kan beställas per telefon eller du kan söka via nätet

Sök här!⇒ skapa konto och sök via internet

STIFTELSEN FÖR GAMLA TJÄNARINNOR

C/O SEB, INSTITUTIONER & STIFTELSER
106 40 STOCKHOLM

 

Ellos! 20% extra rabatt på prissänkta varor med rabattkod

Nu kommer en ny rabattkod hos Ellos: 20% extra rabatt på prissänkta varor, även varumärken!*

Kod: 315701

*Villkor

20% extra rabatt på redan prissänkta varor på nybeställning över 200,- (efter avdragen rabatt). Max en gång/kund, t.o.m. 2015-01-04. Kan inte kombineras med andra erbjudanden, fullpris varor, elektronik/elektriska varor/tillbehör, leksaker, parfym, kosmetika, hudvård, hälsokost, träningstillbehör, träningsredskap samt Ellos Resor. Rabatten räknas automatiskt av i kassan och gäller när du köper och behåller varor för minsta ordervärdet. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

 

Majblomman

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL BARN
Majblomman samlar in pengar genom att barn säljer majblommor för att kunna dela ut extra stöd till barn upp till 18 år som har det besvärligt på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation.

Hitta din Majblommeförening

Majblommans lokalföreningar består av personer som engagerat sig ideellt i Majblommans verksamhet. De bedriver insamlings- och informationsarbete och tar hand om bidragsansökningar från boende i närområdet.

Observera att alla Majblommeföreningar inte har sin adress på blanketten. Om du inte hittar adressen, hör av dig till Riksförbundet så får du hjälp.

Kontakta Riksförbundet

Sök efter kommun eller ort, Här!

 

Den 1 jan, den åttonde dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den åttonde dagen, den1 jan , spår augusti månad…

Den åttonde dagen

Då bliver ett ganska rikt år med fisk,

Så var får nog på sin disk.

Om wädret blås hårdt den åttonde natten

 åttonde natt

Helsot skall sig då till många begiva.

De unge måtte ock med i detta spel.