Stiftelsen Räfseryd, Borås

Ändamål:

Stiftelsen har till ändamål att genom ekonomiska bidrag främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Stiftelsen Räfseryd
C/O BIRGITTA LARSSON
 GINGRI BRÄCKÅS 22 
 513 95  FRISTAD

VÄSTERVIKS KOMMUN fonder

 

Västerviks omsorgssamfond
Ändamål:
Åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla eller handikappade.
 
J A L Carlssons donationsfond
Ändamål:
Utbetalas till fattiga, den eller de mest lytta eller vanlottade inom kommunen, företrädesvis på Rödja ägor.
 
Stiftelsen P H Kindmarks donationsfond
Ändamål:
Skall lämna bidrag till
1)För behövande äldre i kommunen med företräde för kvinnor från förut varande Västerviks stad
2) I andra hand får bidrag lämnas för trivselbefrämjande åtgärder bland kommunens pensionärer.
 
För ytterligare upplysningar angående fonder hänvisas till fondförvaltningen.
 
Västerviks kommun
Kommunstyrelsen
Box 12
593 01 VÄSTERVIK
 

 
Västerviks församlings samstiftelse för social hjälpverksamhet
 
Ändamål:
Ändamålet med stiftelsen är att dela ut bidrag till behövande i Västerviks församling. Utdelning sker efter ansökan och då behov föreligger och med lämplig hänsyn tagen till föreskrifterna i urkunderna för de stiftelser som lagts in i Västerviks församlings samstiftelse för social hjälpverksamhet.
 
 
Hospitalsgatan 14
593 33 Västervik
0490-84200
 
 

Måndags kollen!

katt koll

Veckans Kampanjer

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet! Heja heja!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för ett år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten hjälplista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

katt grona ogon

Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

Bestämmelser för bidrag till enskilda

Stiftelsen lämnar bidrag till handikappade barn och ungdomar, dock företrädesvis CP-barn, som p.g.a. sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning. Bidrag ges även till dessa barns föräldrars rekreation. Bidrag ges endast till personer under 25 år och handikappet skall vara av neurologisk  karaktär. Endast personer som vistas i Sverige kan komma i fråga för bidrag.

Bidrag ges till rekreation, resor, läger, stughyra,  datorer, TV och videoutrustning, musikinstrument, cykel (endast specialcyklar), mobiltelefon, tvättmaskin/torktumlare, ev. körkortsutbildning och liknande.

Bidrag ges inte två år i följd och bidrag utgår endast under förutsättning att det användes efter tidpunkten för styrelsens beslut och full betalning erlägges först därefter.  Sökes bidrag till dator, bör utlåtande av datatek, lärare eller annan, som har hand om sökandens utbildning, bifogas ansökan.

Vid prövning av ansökan tillämpas vissa inkomstgränser bl.a. beroende på familjens storlek.  

Bidrag ges inte till:
   
• Barn och ungdom med allergier, diabetes, syn- och hörselskador, reumatism, om inte samtidigt ett neurologiskt handikapp finns

Person/familj som är berättigad till statligt bilstöd

Chiropraktikerbehandling eller annan alternativ behandling

Investeringar i byggnader

Praktiskt om ansökningsförfarandet

Senaste datum för ansökan är 31 mars samt 15 oktober varje år.

Ansökan lämnas i ett (1) exemplar. Skriftligt besked lämnas till alla sökanden omkring början juni respektive början december.

Klicka här för att komma till ansökningsblanketten

Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse  

Kronborgsgatan 2 C 

252 22 Helsingborg

telefon 042-21 70 19

http://www.carlssonsstiftelse.se/

Amanda och Albert Hjertqvists

 
Ändamål:
Åt en eller flera i Kalmar kyrkoskrivna personer, understödsfond som behöver ekonomisk hjälp för vård och lindring av reumatisk åkomma.
Ingen inskränkning får för den skull ske i personens rätt till ersättning av allmänna medel.
 
Amanda och Albert Hjertqvists
Kalmar kommun
Box 611, 391 26 Kalmar
Kontaktcenter 0480-45 00 00

Besök Solparadiset Mauritius…i Emmaboda

Detta är gratis för alla anhörigstödjare och närstående samt för alla pensionärer i  kommunen.

Övriga kommunmedborgare samt personal från Emmaboda kommunkoncern:
50 kr/person

Din kommun kan ha samma typ av anläggning eller så kan det finnas i privat regi!

Stiftelsen Kalmar kommuns samfond II

Ändamål:

Den disponibla avkastningen utdelas som bidrag till personer i små ekonomiska omständigheter och med hjälpbehov, med företräde för änkor eller för ogifta kvinnor eller för barn.

 

Stiftelsen Kalmar kommuns samfond II
Kalmar kommunstyrelse
Box 611
391 26 KALMAR
0480-450000
   

 

BORGHOLMS KOMMUN fonder

 

Ebba och Arthur Johanssons donations

Ändamål:
Understöd till fattiga och sjuka i fond Borgholms stad.
 
Borgholms kommun
Box 52
387 00 BORGHOLM
 

Borgholms kommuns sociala samfond

Ändamål:
Till stöd åt åldringar, sjuka, handikappade eller andra behövande inom kommunen.
 
Borgholms kommun
Box 52
387 00 BORGHOLM