Stöd till solceller är fortfarande aktuellt!

Under perioden 2013 – 2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Vem kan få stöd?

Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.

Vilka typer av system omfattas av stödet?

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.

Hur söker man stöd?

Ansökan om solcellsstöd kan göras på två sätt:

  1. Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till Länsstyrelsen i ditt län. Här hittar du kontaktuppgifter till Länsstyrelsen i ditt län.OBS! Ansökningsblanketten ska skickas till Länsstyrelsen i ditt län. Energimyndigheten behandlar inga ansökningar.
  2. Gör en digital ansökan via Boverkets E-tjänster.
    E-tjänsten kräver e-legitimation/Bank-ID.
Posted in Dagens Tips.