Stiftelser, gåvor och bidrag via Västra Götalandsregionen

Stiftelser som är anknutna till Västra Götalandsregionen är till för boende eller verksamma inom regionen. För att söka bidrag ur en stiftelse måste en ansökan lämnas in. De patientsociala stiftelserna söks via kurator/god man. Alla ansökningar till de patientsociala stiftelserna görs på en gemensam ansökningsblankett. Information om vilka regler som gäller för ansökan finns hos respektive stiftelse.

Västra Götalandsregionen
Ekonomiservice/Stiftelseenheten
462 80  Vänersborg

 

Anne-Marie Ohlsson 010 - 441 07 21

anne-marie.k.olsson@vgregion.se

 

Gull-Britt Söderberg 010 - 441 07 50

gull-britt.soderberg@vgregion.se 

Stiftelser samt gåvor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Centrala ekonomiavdelningen

Torggatan 1a

431 35 Mölndal

För vidare information ⇒

Ellen Keys Strand stipendium för kvinnor över 25 år!

Välkommen till Ellen Keys Strand!

Beläget i Ödeshögs kommun mitt emellan Vadstena och Gränna ligger Ellen Keys vackra hem Strand, byggt 1911 och öppet för stipendiatboende och visningar under sommarhalvåret.

År 1914 grundade Ellen Key den stiftelse som skulle få i uppdrag att driva Strand efter hennes sista vilja. Strand skulle vårdas, bevaras såsom Ellen Key hade efterlämnat det, men också användas som gästhem för kvinnor sommartid.

Ellen Keys avsikt med Strand var att skapa ett hem på ”riktiga landet” dit i första hand storstadskvinnor, "vilobehövande arbeterskor", skulle kunna komma och bo i några veckor under sommaren. Denna verksamhet fortsätter än idag och Strand tar idag emot gäster i fem tvåveckorsperioder från maj till september.

Sökanden skall vara kvinna över 25 år, fullt frisk och rörlig och dessutom kunna sköta dagliga göromål såsom egen mathållning, städning av eget rum m.m., ordningsam och aktsam om Strand och dess miljö.

Företräde ges åt dem, som styrelsen tror kunna uppskatta, vårda och akta Strands atmosfär och egenart och som tillika söker en rofylld miljö för egen utveckling, förkovran och studier, främst inom ämnes- och intresseområden som omfattades av Ellen Key.

ANSÖKNINGSTIDEN för vistelsestipendium till Ellen Keys Strand 2015 är 1 december 2014 - 28 februari 2015.

Ansökningshandlingar kan laddas ned här: Stipendium 2015 pdf

För frågor eller för att beställa hem ansökningshandlingarna per post maila till: stipendium@ellenkey.se

Vidare information finns här ⇒