Söka ur fond hos Götene församling

Foto: Helena Långström Schön

Varje år utdelas medel ur två av församlingens fonder. Om Du är kyrkotillhörig i Kinnekulle församling och i övrigt uppfyller ansökningskriterierna kan du söka bidrag.

Gerda och Eric Jonssons Minnesfond
utdelas årligen till församlingsbor som på grund av sjukdom eller handikapp är i behov av vila och rekreation.

Johan Svenssons i Myrbacken Familjefond
utdelar årligen ett stipendium till kvinnlig ungdom i församlingen ”vilka önska yrkesutbildning”.

Ansökan skall innehålla:
– Ändamål och motivering
– Den sökandes namn
– Personnummer
– Adress
– Telefonnr
– Bankkontonummer

Ansökan ställes till:
Kinnekulle församling
Forshems kyrkby
533 94 Hällekis

och skall vara inkommen senast 13 december. Ansökningsblankett finns att hämta i kyrkornas vapenhus i samband med gudstjänst, eller kan laddas ner. Du kan också skriva på ett helt vanligt papper med egna ord, bara du har med uppgifterna ovan.

Välkommen med din ansökan!
Kyrkorådets arbetsutskott