Sociala fonder i Norrbotten

Länstyrelsen förvaltar och betalar ut stöd/bidrag från nedanstående fonder.

 

Från följande fonder kan du ansöka om stöd/bidrag.

Albert Anderssons fond

” Lämna bidrag och understöd till verkligt behövande barn i

Norrbottens län”

 

August Petterssons från Skara understödsfond

”Lämna bidrag och understöd åt fattiga och mindre

bemedlade, välartade barn boende i Norrbottens län”

 

Gustav Björkmanssons fond

” För behövande i Norrbottens län”

 

J.A och Hanna Boströms fond

” Stöd till svårt sjuka barnmantalsskrivna i Norrbottens län för

sådant som inte bekostas av det allmänna. Bidrag kan även

ges till anhörigas omkostnader vid barns sjukdom”

 

 

Ansökningarna ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 april 2015.

Rose-Marie Ekman
Enheten för social hållbarhet och samhällsskydd
010-2255273
Rapportera fel på sidan
Posted in Dagens Tips.