Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder
Ekonomikontoret Härnösands kommun
871 80 HÄRNÖSAND
0611-348060

 

Ändamål: Att betala ut hyresbidrag till familjer eller personer med låga inkomster.
Sökanden: Ska vara bosatt inom Härnösands kommun och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senast taxerade inkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Särskilda ansökningsblanketter finns att få via kontaktpersonen. Kommunen annonserar i slutet av mars i lokaltidningen samt på hemsidan om att hyresbidrag går att söka ur denna stiftelse. Under april månad behandlas ansökningarna för hyresbidrag och under juni månad betalas beviljade bidrag om max 2 000 kr ut.

 

Ansök om bidrag

 

 • Stadshuset
 • Ekonomikontoret
 • Norra Kyrkogatan 3
 • 871 80 Härnösand
 • Telefon växel: 0611 – 34 80 00
 • ekonomikontoret@harnosand.se
 • Ekonomikontoret på kartan
 • Stiftelsen Kalmar Handlande-Borgares Donationsfond

  Stiftelsen Kalmar Handlande-Borgares Donationsfond

  Röhällavägen 67 Bo Holmer
  386 95 Färjestaden
  0480-451489

  Avkastningen skall företrädesvis användas till understöd åt behövande personer, vilka antingen sedan minst 5 år är eller har varit bosatta i Kalmar kommun och där ägnat sig åt handel eller industri eller är änkor, änklingar eller barn till sådana näringsidkare.

  Även andra behövande personer med anknytning till Kalmar kan tillerkännas understöd.Vidare skall avkastningen användas till stipendier, i första hand till unga mindre bemedlade personer från Kalmar län, företrädesvis Kalmar kommun, vilka ägnar sig åt handel eller industri och visat sig lämpliga för sådan verksamhet, och i andra hand till studerande vid högskolor eller akademier i Sverige, som har anknytning till kommunen eller länet i övrigt.

   

  Bankdirektör Joh Th Perssons stiftelse

  Stiftelsen är grundad av bankdirektör Johan Theodor Persson. Stiftelsens angelägenheter handhas av styrelsen i Sparbanken Öresund.

  Ändamål: Utdelning till hjälpbehövande personer, bosatta i Lund.

  Ansökningstid: 15 april

  Utdelas: Juni

  Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

  Ansökan ställs till:                                                                                              

  Bankdirektör Joh Th Perssons Stiftelse
  Swedbank Stiftelsetjänst
  Box 206
  221 00 LUND