Fond till behövande och sjuka i Skövde församling

Stiftelsen Ida och Victor Kumliens Hjälpfond
Box 183
Skövde församling
541 21 Skövde
0500-476500

Den årliga avkastningen sedan minst en tiondel lagts till kapitalet skall utgå som bidrag till behövande, sjuka bosatta i Skövde församling

Samla Yoggi Lätt – få Marimekko-skål

Samla Yoggi Lätt - få Marimekko-skål

Samla Yoggi Lätt – få Marimekko-skål

Just nu får du fina Marimekkoskålen från Iittala (120 cl i klarglas, värde 299 kr) när du köper Yoggi lätt. Dessutom får du 10 % rabatt på hela sortimentet hos vår samarbetspartner RoyalDesign.se.

Erbjudandet gäller max 1 skål per hushåll. Sista dagen för att skicka in dina streckkoder är 15 maj 2015 och koden hos RoyalDesign.se kan användas t o m 1 juni 2015.

För mer information och registrering om kampanjen, klicka här.

Allmänna tävlingsvillkor

Stiftelsen Söderhamns sociala fond

Stiftelsen Söderhamns sociala fond

 
 

Föreningar och enskilda har möjlighet att söka bidrag ur stiftelsen.

Utdelning sker till behövande inom Söderhamns kommun. Bidrag kan även beviljas till föreningar/organisationer inom kommunen, som främst arbetar socialt bland barn och vuxna med särskilt "stödbehov".

 

Ansökan

Ansökningsblanketter finns på Socialkontoret eller kan laddas ner från Internet. Socialkontoret:
Köpmantorget 2 B
Söderhamn
Telefon 0270-752 95

Ladda ner blankett:

AnsökningsblankettPDF (pdf, 28.9 kB)
Viktig information till dig som söker fondmedelPDF (pdf, 32.9 kB)

Föreningar ska tillsammans med ansökan bifoga senaste verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår.

Ansökan insändes till Socialnämnden, 826 80 Söderhamn, senast 30 april.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Edlingska stiftelsen

Edlingska stiftelsen

Utdelningen sker till behövande äldre personer, vilka är bosatta inom Söderhamns församling.  

Ansökan

Ansökningsblanketter finns på Socialkontoret eller kan laddas ner från Internet. Socialkontoret:
Köpmantorget 2 B
Söderhamn
Telefon 0270-752 95

Ladda ner blankett:

AnsökningsblankettPDF (pdf, 28.9 kB)
Viktig information till dig som söker fondmedelPDF (pdf, 32.9 kB)

Föreningar ska tillsammans med ansökan bifoga senaste verksamhetsberättelse samt planering och budget för pågående verksamhetsår.

Ansökan insändes till Socialnämnden, 826 80 Söderhamn, senast 30 april.

Stig och Ragna Gorthons stiftelse

Stig och Ragna Gorthons stiftelse
Box 1417
251 14 Helsingborg
042-18 33 55

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja ungdoms utbildning inom läkarvetenskapen samt att främja medicinsk vetenskaplig forskning.

Därjämte må stiftelsen även främja barn och ungdoms vård och fostran eller utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Till fullföljd av ändamålet skall understöd lämnas till sådana enskilda personer och institutioner, som är därtill berättigade enligt stiftelsens ändamål. Understöd för medicinsk utbildning och medicinsk vetenskaplig forskning skall främst lämnas personer verksamma i Helsingborg med omnejd.

Understöd för andra ändamål får främst lämnas till svenska medborgare, som äro eller varit anställda till lands eller sjöss hos de Gorthonska rederierna eller till dessas efterlevande änkor och barn. Företrädesrätt till understöd tillkommer endast sådana anställda i Gorthonska rederierna, som varit anställda före 1989-01-01 samt till efterlevande änkor och barn till sådana anställda. Understöd får även i mindre omfattning lämnas till släktingar till John och Ada Gorthon. De understöd, som lämnas enligt denna bestämmelse, får årligen uppgå till högst en tiondedel (1/10) av föregående års nettoavkastning, sedan en tiondedel av inkomsterna avsatts till stiftelsens kapital.

Eda kommuns sociala stiftelse

Ändamål:

Användas till stöd åt behövande personer i kommunen

Ansökan:

För mer information kontakta kommunen

Eda kommuns sociala stiftelse
Eda kommun
Box 66
67322 Charlottenberg
tel: 0571-28100

SP-Stiftelsen

Fond för behövande barn

SP-Stiftelsen
Box 7098
Olof Granberg
600 07 NORRKÖPING
0705-136280 Ring för att be om blankett!

Stiftelsen har till huvudsakligt syfte att främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning samt utöva hjälpverksamhet bland behövande. 20 % av avkastningen skall läggas till kapitalet.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Söka ur fond hos Götene församling

Foto: Helena Långström Schön

Varje år utdelas medel ur två av församlingens fonder. Om Du är kyrkotillhörig i Kinnekulle församling och i övrigt uppfyller ansökningskriterierna kan du söka bidrag.

Gerda och Eric Jonssons Minnesfond
utdelas årligen till församlingsbor som på grund av sjukdom eller handikapp är i behov av vila och rekreation.

Johan Svenssons i Myrbacken Familjefond
utdelar årligen ett stipendium till kvinnlig ungdom i församlingen ”vilka önska yrkesutbildning”.

Ansökan skall innehålla:
– Ändamål och motivering
– Den sökandes namn
– Personnummer
– Adress
– Telefonnr
– Bankkontonummer

Ansökan ställes till:
Kinnekulle församling
Forshems kyrkby
533 94 Hällekis

och skall vara inkommen senast 13 december. Ansökningsblankett finns att hämta i kyrkornas vapenhus i samband med gudstjänst, eller kan laddas ner. Du kan också skriva på ett helt vanligt papper med egna ord, bara du har med uppgifterna ovan.

Välkommen med din ansökan!
Kyrkorådets arbetsutskott

 

Laholms kommuns sociala samfond

Social samfond

Laholms kommuns sociala samfond har bildats genom sammanläggning av 33 fonder.

Bidrag ur fonden utbetalas endast till personer som är folkbokförda i Laholms kommun. Bidrag kan sökas för ändamål som gäller:

  • Extraordinära merutgifter och särskilt betungande egenavgifter vid utbildnings-, rehabiliterings- och rekreationsresor.
  • Extra ordinära kostnader vid särskilda behandlingar och utbildningar.
  • Kostnader i samband med vänfamiljsverksamhet.
  • Projekt med förebyggande verksamhet för ungdomar som står utanför föreningar och fritidsnämndens utbud, t ex kanotläger eller annan liknande verksamhet.
  • Projekt som riktar sig mot handikappgrupper i den del som inte täckes av projektmedel från annat håll t ex ridning för handikappade barn.
  • Utbildning för resurspersoner i samtliga ovan uppräknade aktiviteter. Även andra liknande behov kan komma i fråga förutsatt att det gäller något ändamål som inte kan bli föremål för socialbidragsbedömning.

Det finns en särskild broschyr om stadgarna för den sociala samfonden.

Ansökan

Sociala samfonden (88 kB)

 

Sista dag för ansökan är den 30 april varje år. Den årliga utbetalningen är endast ett litet belopp.

Ansökan lämnas till:
Laholms kommun
Kommunledningskontoret
312 80 laholm

 

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider

  • Måndag-torsdag kl. 8-18
  • Fredag kl. 8-17
  • Lördag kl. 10-13