Stiftelsen Anton och Anna Christenssons minnesfond

 

Stiftelsen Anton och Anna Christenssons minnesfond
Ekonomiavdelningen Landskrona Kommun
261 80 LANDSKRONA
0418-47 00 50

Stiftelsens disponibla avkastning skall vid behov i lämpliga belopp utdelas till sjuka, fattiga personer, som hava hemortsrätt i Landskrona.

Stiftelsen Fågelstensarvet Carl G. Andersson

Stiftelsen Fågelstensarvet Carl G. Andersson
Stiftelseadministration GB32 Nordea Bank 
405 09 Göteborg
031-7716005

Stiftelsens ändamål skall vara att främja ungdoms fostran och utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta.

Ändamålet skall verkställas sålunda, att stiftelsen utdelar stipendier och bidrag. Dessa bidrag är avsedda att bereda mottagaren undervisning och utbildning inom facken konst, konsthantverk, litteratur, teologi eller för utbildning till församlingssekreterare inom Svenska kyrkan Bidrag kan även utgå till vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Tillägg till testamente: Till de i detta stycke upptagna grupper, som kunna tilldelas stipendier eller bidrag, må ytterligare läggas de som utbildas till lärare, musikstuderande samt elever vid folkhögskola, lantbruksskola m.fl. liknande utbildningsanstalter.

Stiftelsen skall genom lämplig annonsering eller på annat sätt infordra ansökningar om stipendier eller bidrag. På basis av sålunda inkomna ansökningar skall bestämmas vem eller vilka som må komma i åtnjutande av förmånen. Vederbörande, som kan vara man eller kvinna, skall ha varit bosatt och mantalsskriven helst i Lindome socken eller annars i Mölndals kommun.

Gunnar Silléns stiftelse

Gunnar Silléns stiftelse

Bjarne Petri
Tomtebogatan 19, 4 tr
113 39 Stockholm
08-32 71 32

Avkastningen skall användas till bidrag till ungdomars utbildning – t ex till skol- eller universitetsutbildning i andra länder – eller till understöd åt behövande gamla eller sjuka. Bidragen eller understöden skall företrädesvis utgå till avkomlingar efter Johan Erik Petri (1798-1852).

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 149 kr 296 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restauranganställd

Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restauranganställd

Delar ut pengar till före detta restauranganställda som har det svårt ekonomiskt.

Ändamålet är att åt förtjänta obemedlade personer, som haft anställning å restaurant, huvudsakligen i Stockholm, söka bereda en bekymmersfri ålderdom.

Pengarna testamenterades av Ernst Davidson, son till Wilhelm Davidson som öppnade restaurang Hasselbacken i Stockholm i mitten av 1800-talet. Han arbetade inom restaurangbranschen i hela sitt liv och hade sett att folk slet ut sig i restaurangbranschen när det varken fanns ATP eller folkpension.

Man får inte ha en årsinkomst som överstiger 170 000 inklusive bidrag och inga tillgångar i bostäder eller kapital. Det delas årligen ut cirka 300 000 kronor till ungefär tjugo personer som har arbetat inom branschen. Det blir kanske 15 000 kronor var, som delas ut före midsommar och jul.

SEB Private Banking, Stiftelser ST S3 
106 40 STOCKHOLM
Stiftelsen förvaltas av SE-bankens stiftelseavdelning, och söks via en särskild blankett . Mer information: 08-763 72 20.

Ta bort tandsten själv och spara tusenlappar

Scaler - Tandstensinstrument

Ta bort din tandsten själv! Med HomeDents Scalerset kan man nu ta bort tandstenen själv. Idag finns en mängd hjälpmedel som rengör tänderna men att just få bort tandsten är Scaler idag det enda hjälpmedlet för hemmabruk som tar bort hårda beläggningar och missfärgningar. Du avlägsnar enkelt och effektivt tandstenen själv och med hjälp av undersökningsspegeln kan du se var och hur mycket tandsten du har.

Scaler fungerar även utmärkt att skrapa bort plack/bakteriebeläggningar. Att ta bort tandsten skadar inte emaljen. Ett överdrivet / frenetiskt användande ska förstås undvikas. Tandsten och plack är den främsta orsaken till dålig andedräkt.

Scaler är en ny professionell produkt för den svenska marknaden och samma instrument som din tandhygienist använder. Den tillhörande munspegeln gör det lättare att se tandstenen på insidan av tänderna.

 

scaler   198 kr på Fyndiq.se


 

Imber Nordin-Grips understödsfond

Imber Nordin-Grips understödsfond

Kontakt & ansökan:

Mer information lämnas av Svenska författarförbundet

Stipendier om totalt 5 000 kr till äldre författarinnor som genom sjukdom eller andra svårigheter är i behov av hjälp. Ansökan skall sändas till:

Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63, Stockholm

Den ska vara kansliet tillhanda eller poststämplad senast den 20 maj. Någon särskild blankett finns inte. Kopia av den senaste slutgiltiga inkomstdeklarationen ska bifogas, även läkarintyg skall bifogas om sjukdom åberopas som skäl för ansökan. Det är viktigt att lämna en redogörelse för behovet av ekonomiskt stöd.

Imber Nordin-Grip, född 15 november 1899 i Grundsunda socken i Västernorrland, död 24 augusti 1963 i Bollnäs, var en svensk författare.

Nordin-Grip disputerade 1934 för filosofie doktorsgraden på en avhandling om Erik Wennæsius.[1] Hon var anställd vid Landsmålsarkivet i Uppsala. Hennes mest omfattande verk är boken om Mellösa, Mellösa i Sörmland, folkminnen, utgiven postumt 1964.

Broströmska Stiftelsen

Kungsladugårdsgatan 23

41469 Göteborg

brostromska.stiftelsen@comhem.se
 
Ändamål:
Är att efter uppförande av bostadshus uthyra lägenheter till Göteborg hemmahörande personer, som är eller har varit sjövarande befäls- eller manskapsklassen eller deras änkor eller som innehar eller innehaft anställning vid de mekaniska verkstäderna i Göteborg, vid Göteborgs hamn och dess förvaltning samt vid Göteborgs tullverk, järnvägar, post-, telegraf- och kommunalförvaltning och som på grund av ålder eller sjukdom inte längre kan fullgöra sin tjänst eller utöva sitt yrke och som följd därav behöver och dessutom kan anses förtjäna fri eller billig bostad eller som genom företeende av goda vitsord eljest kan anses vara förtjänta av förmånen av billiga hyror.
Främst skall änkor eller sjöfarande ha företrädesfritt till att erhålla lägenhet. Företrädesrätten skall gälla högst halva antalet lägenheter.
 
 

Stiftelsen Barnens dag i Uddevalla

Stiftelsen Barnens dag i Uddevalla

Du kan söka bidrag för att främja vård och uppfostran av barn eller understöd för beredande av undervisning eller utbildning av barn (ej fyllda 18 år) hemmahörande i Uddevalla. Även föreningar, skolor och andra sammanslutningar kan söka.

Ansökan görs via blankett som fylls i, sparas och skickas in.

Sista ansökningsdag 30 april. Pengarna utbetalas i maj varje år.

 
Kontakt
 
 

Agneta Johansson
0522-66 80 68

Ansökan skickas till
Agneta Johansson
Sörbo 102
451 93 Uddevalla
 
 

Mer information