Broströmska Stiftelsen

Kungsladugårdsgatan 23

41469 Göteborg

brostromska.stiftelsen@comhem.se
 
Ändamål:
Är att efter uppförande av bostadshus uthyra lägenheter till Göteborg hemmahörande personer, som är eller har varit sjövarande befäls- eller manskapsklassen eller deras änkor eller som innehar eller innehaft anställning vid de mekaniska verkstäderna i Göteborg, vid Göteborgs hamn och dess förvaltning samt vid Göteborgs tullverk, järnvägar, post-, telegraf- och kommunalförvaltning och som på grund av ålder eller sjukdom inte längre kan fullgöra sin tjänst eller utöva sitt yrke och som följd därav behöver och dessutom kan anses förtjäna fri eller billig bostad eller som genom företeende av goda vitsord eljest kan anses vara förtjänta av förmånen av billiga hyror.
Främst skall änkor eller sjöfarande ha företrädesfritt till att erhålla lägenhet. Företrädesrätten skall gälla högst halva antalet lägenheter.