Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restauranganställd

Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restauranganställd

Delar ut pengar till före detta restauranganställda som har det svårt ekonomiskt.

Ändamålet är att åt förtjänta obemedlade personer, som haft anställning å restaurant, huvudsakligen i Stockholm, söka bereda en bekymmersfri ålderdom.

Pengarna testamenterades av Ernst Davidson, son till Wilhelm Davidson som öppnade restaurang Hasselbacken i Stockholm i mitten av 1800-talet. Han arbetade inom restaurangbranschen i hela sitt liv och hade sett att folk slet ut sig i restaurangbranschen när det varken fanns ATP eller folkpension.

Man får inte ha en årsinkomst som överstiger 170 000 inklusive bidrag och inga tillgångar i bostäder eller kapital. Det delas årligen ut cirka 300 000 kronor till ungefär tjugo personer som har arbetat inom branschen. Det blir kanske 15 000 kronor var, som delas ut före midsommar och jul.

SEB Private Banking, Stiftelser ST S3 
106 40 STOCKHOLM
Stiftelsen förvaltas av SE-bankens stiftelseavdelning, och söks via en särskild blankett . Mer information: 08-763 72 20.