Alfred och Alma Christensens minnestiftelse

 

Alfred och Alma Christensens minnestiftelse för behövande kvinnor, boende i Stockholms stad 2015
 


Du kan söka antingen till Oscars församling eller S:t Matteus församling, men inte till båda.
 
Tänk på:
- Alla kopior utom slutskattebeskedet ska avse
handlingar för 2015!
 
- Vi får t ex ge bidrag till mat, kläder, hyra , medicin och sjukvård, tandvård, glasögon, ortopediska hjälpmedel och liknande, vissa aktiviteter för barn osv.
-Antal barn samt andra boende i bostaden ska anges, alltså även inneboende eller sambo. Förklara gärna.
- Om ni är gifta eller sambo måste uppgifter för båda lämnas in.
- Skicka INTE originalhandlingar, för handlingarna återsänds inte.
- Du måste vara folkbokförd i Stockholms stad, och inte i någon annan kommun.
 
Utan dessa papper får du avslag:
1.Intyg från din församlingsdiakon , eller motsvarande i annan frivilligorganisation, eller från sjukhuskurator.
Intyg från socialtjänsteman, familjebehandlare, kurator el dyl
kan vi inte använda oss av.
Intyget skall berätta hur länge du haft kontakt, samt lite
om din nuvarande situation och varför du hamnat i den.
 
2. Slutskattebesked för 2014 , samt 2015 års självdeklaration
- alla sidor (första sidan med rutor, sidan 1 samt sidan 4).
Totalt 3 olika sidor. OBS!
Skicka således inte in din ansökan innan du fått deklarationsblanketten från Skatteverket i början av april.
Istället för specifikationen sid 1 kan du begära ut
”Samtliga kontrolluppgifter”
från skattemyndigheten och sända till oss. OBS!
Ej ”Utdrag ur taxeringsuppgifter”
 
3.Kopior på alla inkomstuppgifter , dvs alla pengar du får in till ditt hushåll, även bidrag.
Dessa skall vara brutto= innan skatten är dragen. Dessutom skall det framgå hur mycket skatt du betalar.
 
4.Hyresavi – ej kontoutdrag, eller inbetalningstalongen utan en hel faktura/avi.
 
5.Personbevis för familj
– oavsett om du har familj eller ej. Alltså ej personbevis för fondansökan, stipendium ,
folkbokföringsadress etc.
Personbevis fås via Skatteverket.
Vill du ha större chans att få bidrag:
Skicka med kopior på följande fakturor
– ej kontoutdrag eller talonger för betalning utan hela fakturan.
 
1.Faktura på elkostnader, samt gas.
För el gärna även baksidan.
2.Faktura på hemförsäkring. OBS! enbart hemförsäkring får räknas som kostnad – ej olycksfall eller barn mm.
3.Avgift för facket samt a-kassa.
4.Avgift för barnomsorg/fritids eller hemtjänstkostnader.
5.Ev färdstjänstkostnad.
6.CSN-skulder.
7.Skulder hos kronofogden – ej andra fordringsägare.
Om barn över 18 år som bor hemma studerar på gymnasiet eller andra studier, var då noga med att ange detta och vad.
Annars tar vi för givet att barnet förvärvsarbetar och bidrar till hushållsinkomsten.
Glöm inte att ange medicin och sjukvårdskostnader på ansökan.
 
Skicka inte in fakturor för telefon, bredband, skulder, etc.
Vi tillämpar samma schablon belopp för en månad
som socialförvaltningen använder för telefon, teve, bredband etc.
När får du besked och pengar?
Stiftelsens beslut om tilldelning meddelas via brev
eller e-post i slutet av juni eller början av juli.
Vi kan inte lämna några besked per telefon.
Pengar betalas ut den 11 juli!
 
Ansökningstid
Vi tar emot ansökningar från
1 april 2015.
Ansökan ska finnas hos oss senast
måndag 4maj 2015!
 
ANSÖKAN
 
Du skickar din ansökan till adress:
Oscars församling
Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse
Box 24 145
104 51 Stockholm
eller till
S:t Matteus församling
Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse
Box 230 70
104 35 Stockholm

Carl Jönssons Understödsstiftelse II

CJ II: Gamla, sjuka eller funktionshindrade  

 

Carl Jönssons Understödsstiftelse II lämmnar 2015 behovsprövade bidrag till ekonomiskt och  socialt behövande ensamboende ålderspensionärer, som är födda i Skåne och som nu bor i Skåne.
Ändamål:

Carl Jönssons Understödsstiftelse II har till huvudsaklig uppgift att lämna understöd åt behövande gamla och sjuka samt till barn eller ungdom för deras vård och fostran eller utbildning. Behövande funktionshindrade av alla åldrar är berättigade till understöd. Stiftelsens avkastning får även användas för utdelning till välgörande inrättningar eller för välgörande ändamål.  Destinatärskretsen kan variera över tid. Aktuell destinatärsgrupp framgår av ansökningsblanketten och på annan plats på hemsidan.

 

 

Ansökan

Ansökan ska göras på särskild ansökningsblankett.

Bidrag ges i år endast till personer, som är födda i Skåne och som bor i Skåne.

Besked om avslag eller tilldelning av bidrag lämnas under senare delen av december månad.

 

Ansökningstid 2015:  2 april - 18 maj.

Kontakta Carl Jönssons Understödsstiftelse II  

 

Stiftelsenamn: Carl Jönssons Understödsstiftelse II
c/o Adress: SEB Kapitalförvaltning, Institutioner & Stiftelser
Postnummer: 205 20
Ort: Malmö

 

Telefonnummer: 040-667 64 17

Telefontid: Vardagar 10.00-12.00

Kontaktperson: SEB Kapitalförvaltning, Institutioner & Stiftelser, 205 20 Malmö

 
         
1 Ansökningsblankett: gamla, sjuka eller funktionshindrade

Carl Johan Nelins stiftelse

Carl Johan Nelins stiftelse

 

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till ekonomiskt behövande bland Norrköpings stads befolkning, men inte till sådana utgifter som socialtjänsten ansvarar för.

Ansökningsdatum: 30 april

 

Observera att sista ansökningsdag är 30 april och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Här kan du ladda ner ansökningsblankett.

 

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 296 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse

Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse avser att för läsåret 2015 - 2016 dela ut stipendier till behövande unga personer som studerar på gymnasienivå.

Endast den som har godkända studieresultat kan få stipendium. Stipendium utdelas inte för studier i grundskolan eller för studier vid universitet och högskolor. Den som fyllt 25 år kan inte heller få stipendium.

Ansökan om stipendium skall göras på särskilt formulär och insändas till stiftelsen under adress: Box 34022, 100 26 Stockholm, under tiden 1 - 20 juni.

Formulär kan hämtas från hemsidan från 15 april eller beställas hos stiftelsen, under samma adress.

Till ansökan om stipendium skall bifogas kopia av senaste skolbetyg (vårterminsbetyget), personbevis för studier samt kopia av båda föräldrarnas/styvföräldrars senaste slutskattebesked.*

Den som skall börja gymnasiet eller byter skola måste skicka in ett närvarointyg omedelbart efter höstterminens början.

Ansökan som ej är fullständig kan komma att lämnas utan åtgärd.

Utbetalning av tilldelade medel eller besked om stiftelsens beslut meddelas senast under november månad.

* Uppgifter om föräldrarnas ekonomi skall lämnas även om sökanden fyllt 18 år. Detta gäller även om sökandens ekonomi är skild från föräldrarnas. Om föräldrarna är skilda önskar stiftelsen ändå uppgifter om båda föräldrarna och gärna även om eventuella styvföräldrar.

ANSÖKAN

1 - 20 juni

Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse
 
 Box 34022
 100 26 Stockholm 
 
 info@pontusnohresstiftelse.se

Julgåva till behövande inom Skellefteå stadsförsamling

Stiftelsen Viktor och Celina Nyströms testamente
Skellefteå Kommun, KLK/Ekonomiavd
931 85 SKELLEFTEÅ
0910-735062

Att vid jultiden lämna bidrag till behövande bosatta personer inom Skellefteå stadsförsamling.

Bidrag får ej utgå för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.