Anna Ahrenbergs stiftelse

Box 1138 Claes Westerberg
436 23 ASKIM
031-280923

Stiftelsens ändamål är att genom utgivande av hyresbidrag lämna understöd åt kvinnor över 50 år, vilka är i behov därav, för att erhålla en med hänsyn till ålder och hälsotillstånd lämplig boendestandard. Vid utdelning av hyresbidrag skall företräde ges till släktingar till Anna Ahrenberg och till släktingar till hennes man Henrik Ahrenberg under förutsättning att de i övrigt uppfyller villkoren för att komma i åtnjutande av bidrag. Vidare äger de företräde som varit bosatta i mer än 20 år i det område som motsvarar det som var Göteborgs stad år 1932.

 

Ansök om bidrag

 
http://stiftelsemedel.se/anna-ahrenbergs-stiftelse/

Vinn en trädgårdskalender

Vinn din egen Trädgårdskalender!

trädgårdskalender

I södra Sverige har det redan börjat knoppas i rabatterna och många av oss har en härlig trädgårdssäsong framför oss. Nu kan du vinna en trädgårdskalender med tips av författaren Stella Westerlund här på Grannliv!

Trädgårdskalendern från bokförlaget Ordalaget ligger just nu på topplistorna över mest sålda trädgårdsböckerna. För varje månad finns en sida med tips och en med recept. Det finns också utrymme att göra anteckningar år för år med vad man gjort i trädgården. Bakom boken står Stella Westerlund, Annika Åberg och illustratören Ingrid af Sandeberg. Ingrid var arbetskamrat med Annika, som kom med idén till kalendern och gjorde lay-outen, berättar författaren Stella Westerlund.
– Ingrid och jag är sommargrannar i Burs på Gotland där vi båda har våra trädgårdar. Ingrid har också i detaljerade akvareller målat av 250 äppelsorter i boken ”Svenska Äpplen”. Det var jätteroligt att se Ingrids fina bilder växa fram!

Stella Westerlund

Varje månad får man tips på vad som kan göras i trädgården, växthuset eller i krukorna inomhus samt läckra recept som tar tillvara det som just då finns i trädgården eller naturen.
– Det roligaste var att vi var tre trädgårds-entusiaster som gjorde den tillsammans. Vi hade olika odlingserfarenheter och kunde samla dom till något som vi tyckte behövdes. Grundidén är att det är bra att skriva ner vad man gör i sin trädgård och kunna gå tillbaka till sina anteckningar. Därför är kalendern för flera år.

Arbetet med boken tog ungefär ett år från att de startade projektet, berättar Stella. Hon själv är konstvetare och har tidigare skrivit böckerna ”Emma Lundbergs trädgårdskonst” och Gotländska trädgårdar”.  I sitt arbete på Riksförbundet Svensk Trädgård har hon skrivit artiklar om spännande trädgårdar och trädgårdsmänniskor landet runt. Ingrid af Sandeberg har tidigare illustrerat bland andra Vår kokbok och en rad böcker om äpplen.

 

trädgårdskalenderSå här tävlar du:

Det enda du behöver göra för att tävla är att skicka ett mail till grannliv@granngarden.se senast söndagen den 19 april där du bifogar din bästa trädgårdsbild (max 10MB storlek). Var noga att i ämnesraden skriva ”Trädgårdskalender” (utan citattecken) för att bidraget ska komma fram. Tre lyckliga vinnare får varsin Trädgårdskalender!

 

 

Gotlands kommuns sociala samstiftelse

Logo Region Gotland

Bidrag från stiftelser

Region Gotland är förvaltare av ett antal stiftelser. De stiftelser som finns inom socialnämndens ansvarsområde är följande:

  • Elsa Berglunds stiftelse
  • Gotlands kommuns sociala samstiftelse
  • S A Petterssons stiftelse
  • Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse

Stiftelserna är avsedda för människor vars ekonomi endast räcker till det absolut nödvändigaste. Utdelning får inte ske till ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

Ansökningsblanketter och anvisningar finns tillgängliga på den här sidan, via socialförvaltningen, telefon 0498-26 34 22,  eller via serviceförvaltningen, telefon 0498-26 91 13.
Elsa Berglunds stiftelse
Bidrag ur Elsa Berglunds stiftelse kan i första hand sökas av inom Sjonhems församling folkbokförda och bosatta sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp. Bidrag kan även sökas av sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp och är folkkbokförda och bosatta i Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge socknar.

Årets bidrag betalades ut i juni.

Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Sociala samstiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till behövande som är folkbokförda på Gotland.  Från och med 2009 delas bidrag ut vid ett tillfälle per år, i juni.

Årets bidrag betalades ut i juni.

S A Petterssons stiftelse
Bidrag ur S A Petterssons stiftelse kan sökas för att förbättra bostads- och boendestandarden för pensionärer folkbokförda och bosatta inom f.d. Lärbro kommun. Till Lärbro kommun hörde Hall, Hangvar, Hellvi och Lärbro socknar.

Årets bidrag betalades ut i juni.
Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Bidrag ur systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse delas ut till jul till äldre behövande ensamma damer folkbokförda i Visby församling. Med äldre menas fyllda 65 år.

Sista ansökningsdag är 24 oktober. Ansökningsblanketter och informationsblad kan hämtas på den här sidan. Ansökningsblankett skickas ut till alla som fick bidrag från stiftelsen förra året.

 

Mora kommuns fonder för sociala ändamål

Mora kommuns fonder för sociala ändamål

FONDER som boende i Mora kommun kan ansöka om bidrag från är följande:

Stiftelsen Mora kommuns samfond för ekonomsikt bidrag till behövande barn
(sammanslagning av Döss Jon Jonssons donationsfond och Anders och Lisa Lunds gåva).
Bidrag till behövande barn inom Mora kommun.

Stiftelsen Henry och Holger Bäcks minnesfond
Avkastningen skall en gång årligen vid jultiden fördelas mellan två eller tre särskilt behövande blinda personer, hemmahörande i Mora kommun.

Mait Erlands stiftelse
Avkastningen skall utgå till vård och hjälp åt mindre bemedlade sjuka i Våmhus. Bidrag från stiftelsen får ej utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

Lorichska stiftelsen
 Avkastningen skall användas till belöning av de som utmärkt sig för öm och trogen föräldravård även tjänstefolk som genom långvarig och trogen tjänst gjort sig förtjänta av belöning (gäller fd Venjans kommun).

Stiftelsen Harald Åbergs minnesfond
Avkastningen skall användas för bekostnad av åtgärder till gemensam trevnad för ålderdomshemmets pensionärer.

Ansökan om bidrag från ovanstående fonder sänds till:
Mora kommun
Socialnämnden
792 80 Mora

Upplysningar lämnas av Carina Böhlmark, tfn 0250-264 01.

http://www.mora.se/Kommun--politik/Fonder/

Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden

Logotyp Ekerö kommun

Varje år fördelar socialnämnden fondmedel ur Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden. Det går bra att ansöka om medel ur båda fonderna samtidigt.

Enskilda personer som är skrivna i Ekerö kommun kan ansöka om fondmedel och enligt stadgarna ska pengarna gå till behövande inom kommunen, exempelvis främjande av barn- och ungdomsvård samt bistånd till äldre och personer med funktionsnedsättning. Medlen ska dock inte användas för att täcka behov som ska tillgodoses genom det allmännas försorg.

Att få stiftelsemedel är inte någon lagstadgad rättighet och besluten kan inte överklagas.

Sista ansökningsdag är den 30 april varje år. I ansökan ska vissa uppgifter finnas med:
- Sökandens namn
- Kontaktuppgifter och adress till sökanden
- Kontonummer (för utbetalning av fondmedel om ansökan beviljas)
- Motivering (uppgifter om varför man söker och vad pengarna kommer att
användas till)

Socialnämnden fattar vanligtvis beslut om vilka ansökningar som beviljas vid sitt sammanträde i juni varje år.

Ansökan skickas till:

Ekerö kommun/Socialnämnden
Box 205
178 23 Ekerö
eller via mail: socialnamnden@ekero.se

Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Svensk sjuksköterskeförening - Till startsidan

Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Man kan endast få bidrag ur en av fonderna åt gången. Förstagångssökande prioriteras.

  • Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda senast den 3 augusti 2015.
  • Alla sökande till hjälpfonderna får skriftligt besked inom cirka 6 veckor efter ansökningstidens utgång. Inga telefonbesked ges.

 

Ansökningsblankett kan beställas från Svensk sjuksköterskeförening,
08-412 24 01 alt 08-412 24 00

För mer information och blankett i pappersformat kontakta:
Lina Hammarbäck
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se

Östersunds kommuns donationsfonder

Östersunds kommunvapen

Fonder och donationsstiftelser

som förvaltas av Östersunds kommun och från vilka medel kan sökas

 
 

Östersunds kommuns sociala stiftelse för allmänna hjälpbehov

Mer om sociala stiftelsen för allmänna hjälpbehov

 
 

Östersunds kommuns sociala stiftelse för barns hjälpbehov

Mer om sociala stiftelsen för barns hjälpbehov

 
 

Östersunds kommuns sociala stiftelse för äldre personers hjälpbehov

Mer om sociala stiftelsen för äldre personershjälpbehov

 
 

Häradsskrivare E Livéns stiftelse

För något stadens ändamål. Dock ej till verksamheter som kommunen har en skyldighet att bedriva.Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdagar är 15 april respektive 15 oktober.

Beslut tas av finansutskottet. Inom sex månader efter utdelningsbeslut har fattats ska uppföljning ske av hur  medlen har används. En skriftlig redovisning samt verifikationer etc som styrker hur ändamålet uppfyllts skickas till Ekonomi&Finans.

Ansökan insändes till: Östersunds kommun, Häradsskrivare E Livéns stiftelse, Ekonomi&Finans, 831 82 Östersund.

Blankett för ansökan till Häradskrivare Livéns stiftelse: Blankett länk till annan webbplatsÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader

 

Möbelhandlare L O Jonssons och hans hustrus stiftelse

Understöd till i staden bosatta åldriga eller sjuka handlare och hantverkare.

Utdelning efter ansökan 1 gång/år. Styrelsen för stiftelsen.

Ansökan insändes till: Östersunds kommun, Ekonomi&Finans, 831 82 Östersund.

Blankett för ansökan till Möbelhandlare L O Johanssons och hans hustrus stiftelse: BlankettWordÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader (word, 66.5 kB)

 

Syskonen Märta, Jonas och Anna Jonssons stiftelse

Främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka personer som är mantalsskrivna i Östersunds kommun samt i andra hand att främja i kommunen boende barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.

Utdelning 1 gång/år.

Ansökan insändes till: Syskonen Jonssons stiftelse, Kommunkansliet, 831 82 Östersund.

Blankett för ansökan till Syskonen Jonssons stiftelse: Blankett länk till annan webbplatsÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader

 

Tel: 063 14 30 00

Norrköpings Kontoristförenings fonder

Sammanfattning av regler för beviljande av stipendier/bidrag
Exakta regler framgår av respektive stiftelses stadgar, som finns på Norrköpings Kontoristförenings hemsida, men sammanfattningsvis gäller följande. Vid diskrepans mellan stadgar och sammanfattning gäller stadgarna
a. Varje fond utgör en egen stiftelse.
 
A. Resestipendier
 
1. Edward Blomberghs donationsfond/kontantfond
 
Den som varit medlem i Norrköpings Kontoristförening under minst ett år kan söka resestipendium för att förkovra sig i sitt yrke.
De viktigaste kraven är att sökanden är mantalsskriven i Norrköping eller i någon kommun som 1966 gränsade till Norrköpings stad, att sökanden fyllt 21 år och under 2 år arbetat i
Norrköping på affärskontor eller motsvarande
i merkantil verksamhet eller i bank.
 
Stipendieansökan kan avse alla språk, som kan vara av betydelse för sökandens arbete.
Studietiden är vanligen 2-3 veckor, men längre tid förekommer.
Kortare tid beviljas endast iundantagsfall. Hittills har stipendier beviljats för studier i engelska, tyska, franska, italienska spanska och ryska.
Stipendier beviljas med ett belopp som fördelats enligt den sökandes ansökan.
 
Utbetalning sker med huvuddelen av beloppet innan avresa och resten mot avlämnande av reseberättelse och kursintyg. Sökt och beviljad kursnivå kan endast ändras efter särskilt beslut av styrelsen och på därvid beslutade villkor. Stipendieresan skall äga rum inom ett år från beviljandet. Förlängning kan ske efter särskilt beslut.
 
Ansökan kan ske varje år efter att styrelsen utlyst stipendierna.
Detta brukar normalt infalla under mars/april. Kungörelse sker i Norrköpings Tidningar.
 
2. NKF:s egen stipendiefond
Fonden har samma regler som Blomberghs.
 
3. Torwald Ringstrands donationsfond
 
Samma som 1 ovan. Speciella villkor.
Inga medel finns att dela ut.
 
4. Grosshandlaren och Riddaren Pehr Swartz’ donationsfond
 
Fonden utdelar stipendier till medlemmar för kurser i språk och merkantila ämnen inom Sverige. Begränsat utdelnings
utrymme. Kungörelse i mars/april.
 
B. Understödsfonder/bostadsbidrag
 
1. Iwan och Vera Larssons Donationsfond
 
Stiftelsen lämnar hyresbidrag till äldre behövande kontorister i Norrköping. Sökanden behöver ej vara medlem i föreningen. Ansökan i början av december varje år enligt närmare bestämmelser i kungörelse i Norrköpings Tidningar.
 
2. NKF:s understödsfond
 
Fonden utdelar tillfälligt understöd till medlem, som minst ett år varit medlem i föreningen.
Ansökan kan inges när som helst under året.
 
3. NKF:s änke- och pupillfond
 
Fonden utdelar understöd till avliden medlems hustru eller
barn eller annan avkomling,som varit beroende av den avlidne. Medlemskap krävs i tre år och bestående vid frånfället. Begränsade utdelningsmöjligheter.
 
4. Carl Gustaf Westerholms fond
 
Fonden beslutar om livsvariga bidrag till hjälpbehövande män. Medlemskap i föreningen krävs inte. Övertagen från Fabriksföreningen.
 
5. Fröken Maria Pehrsons donationsfond
 
Fonden lämnar bidrag till äldre kvinnliga medlemmar som blivit arbetslösa. Ansökan ska lämnas in i december. Begränsade utdelningsmöjligheter.
 
Norrköpings Kontoristförening
Box 618
601 14 Norrköping
 

Alingsås kommuns fonder

Fonder och stipendier

Stiftelsen Alingsås kommuns samfond för sociala insatser

Syfte: Avkastningen användes till stöd åt behövande barn, familjer, äldre och handikappade bosatta inom Alingsås kommun.

Vem får söka: Barn, familjer, äldre och handikappade inom Alingsås kommun som lever under knappa ekonomiska omständigheter.

Ansökningstid: Se annons i Alingsåskuriren.

Beslutande styrelse/ansökan skickas till: Socialnämnden, 441 81 Alingsås.

Kontaktperson: Marie-Louise Wramsby, telefon 0322-61 66 19


 

 Stiftelsen Lisa och Max Klusendicks skolfond

 

Syfte: Ekonomiskt stöd till studier för elever vid Alströmergymnasiet i Alingsås.

Vem får söka: Elever vid Alströmergymnasiet.

Ansökningstid: Inför terminsavslutningen.

Beslutande styrelse: Styrelsen för Lisa och Max Klusendicks skolfond.

Ansökan skickas till: Ansökan lämnas till gymnaisets kuratorer inför terminsavslutningen.

Kontaktperson: Maja Dahlberg tel. 0322 - 61 64 90
Annika Ahl tel. 0322-61 64 91.


Stiftelsen Sven Lendahls stipendiefond

Syfte: Avkastningen ska användas till stipendier till elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås. Stipendiat ska vara mantalsskriven i Alingsås.

Ansökningstid: April och november.

Beslutande styrelse/ansökan sänds till: Utbildningsnämnden, 441 81 Alingsås.

Kontaktperson: Maja Dahlberg tel. 0322 - 61 64 90
Annika Ahl tel. 0322-61 64 91.


 

http://www.alingsas.se/fonder_stipendier