Direktör Albert Påhlssons Stiftelse för forskning och välgörenhet

Bild från Instagram ahalager

Bild från Instagram ahalager

Direktör Albert Påhlssons Stiftelse för välgörenhet

har till ändamål att:

dels främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade. Understöd lämnas till institutioner, föreningar och andra sammanslutningar som utövar hjälpverksamhet åt sådana enskilda behövande. Verksamheten bör ha anknytning till Malmöområdet.

Ansökan om bidrag till välgörenhet sänds i fyra exemplar senast den 30 september till stiftelsens sekreterare advokat Lars Andersson, Advokatfirman LA PARTNERS AB, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö, tel 040‑20 08 50, e-post: advokaterna@lapartners.se. Stadgar, årsberättelse och andra handlingar som kan vara av betydelse vid stiftelsens bedömning bör bifogas.

http://www.pahlssonsstiftelse.se/

 

Posted in Fonder & Stipendier.