Bruksägare Thore Lindbergs Stiftelse Hemgården

Bruksägare Thore Lindbergs Stiftelse Hemgården
Box 1613 Örebro läns landsting
701 16 ÖREBRO
019-6027350

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i första hand sjuka och ålderstigna eller annars personer som kan ha behov av bidrag. De som är eller har varit bosatta inom länet och vilkas ekonomiska förhållanden av en eller annan anledning i hög grad omkastats skall ha företräde vid utdelning av bidrag. En tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet och resterade del ska utbetalas som bidrag.

Thore Lindbergs stiftelse

Bidrag till sjuka och ålderstigna.

Medel ur denna fond kan endast sökas via kurator anställd inom Region Örebro län.

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i första hand sjuka och ålderstigna eller andra personer som kan vara behov av bidrag. De som är eller har varit bosatta inom länet och vilkas ekonomiska förhållanden av en eller annan anledning i hög grad omkastas skall ha företräde vid utdelning.

Den sociala bedömningen sker av kurator och den medicinska av klinikchef.

Direktör Hälso- och sjukvårdsfunktionen beslutar om utbetalning ur stiftelsen.

Handläggare
Handikappkonsulent
Anita Ohlson
Telefon 019-602 72 64

Posted in Fonder & Stipendier.