Stiftelsen Mamsell Emanuella Carlbecks minnesfond

Stiftelsen Mamsell Emanuella Carlbecks minnesfond
Stiftelseenheten
Västra Götalandsregionen
462 80 Vänersborg
031-630500

Stiftelsen har till ändamål att utan vinstsyfte och utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer eller organisationer, dels främja behövande handikappade, såsom utvecklingsstörda, de med medfödd eller förvärvad hjärnskada, autister, gravt psykiskt sjuka, epileptiker, cp-skadade m.fl. med likartat handikapp, jämte psykiskt och socialt utslagna barn och ungdomar, för deras vård och uppfostran, dels ock lämna understöd till nämnda kategorier för beredande av undervisning eller utbildning.

Med CP-skadad m fl med likartat handikapp jämställs även rörelsehindrade. Stöd får även utgå till rekreation och andra likartade aktiviteter för destinatärerna enligt ändamålsbeskrivningen.

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 10 procent läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen är tillgänglig för utdelning påföljande år.

Posted in Fonder & Stipendier.