Stiftelsen Haralds minne

Stiftelsen Haralds minne pdf

Stiftelsen Haralds Minne

Stiftelsen lämnar bidrag till vård av kvinnor med fysisk sjukdom, folkbokförda i Göteborgs kommun.

1) I första hand personer med tuberkulös sjukdom

2) I andra hand kvinnor med annan lungsjukdom

3) I tredje hand kvinnor med fysiskt handikapp eller annan fysisk långvarig sjukdom

Sökandes inkomst före skatt får inte överstiga 178000:-/år

Ansökningstider: senast1 februari, 1 maj, 1 september eller 1 november (endast en ansökan/person och år).

Beviljade får besked cirka en månad efter aktuell sista ansökningsdag genom att bidraget sätts in på angivet konto eller via utbetalningsavi.

Stiftelsen Haralds Minne

c/o SEB Institutioner & Stiftelser

405 04 Göteborg