Stiftelsen Karin och Einar Bäckströms hjälpfond

-Stiftelsen Karin och Einar Bäckströms hjälpfond-

Ändamål:

Att bedriva välgörande och social verksamhet genom att lämna penningbidrag.

Bidrag kan lämnas såväl till löpande utgifter som till vård- och utbildningskostnader samt till kostnader för anskaffande av bostad och erforderliga hjälpmedel.

Vem kan söka:

Personer bosatta inom Berg, Eggby, Norra Lundby, Norra Ving, Skärv, Varnhem och Öglunda församlingar i Skövde kommun, vilka på grund av sjukdom, ålder eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt bistånd.

Bidrag får lämnas till samma personer under flera år.

Stiftelsen Karin och Einar Bäckströms hjälpfond

c/o Lennart Lewerin, Övertorp

Sågarelyckan

54191 Skövde

Posted in Fonder & Stipendier.