Martin och Birgit Östlingers Stiftelser för ungdomar med invandrarbakgrund

Martin och Birgit Östlingers Stiftelser
för ungdomar med invandrarbakgrund

Makarna Östlingers stiftelse har enligt stadgarna till uppgift att stödja undervisning och utveckling av det svenska språket bland barn och ungdomar med invandrarbakgrund samt stimulera och uppmuntra till fortsatta studier för att underlätta en anpassning in i det svenska samhället.

Det sker genom att stiftelsen lämnar stipendier en gång per år till förtjänta personer och skolor, förskolor eller liknande efter ansökan. Urvalet sker av stiftelsens styrelse som har sitt säte i Katrineholm.

http://www.ostlingerstiftelsen.com/svenska/index.htm

Martin och Birgit Östlingers stiftelsefond för yrkesutbildning skapades 2001.
Ändamålet är att stödja och uppmuntra ungdomar med invandrarbakgrund till fortsatt bildning/utbildning efter gymnasiet. Det gäller i första hand ungdomar med fallenhet och intresse för yrkesutbildning inom hälso- och sjukvården, för industri-, handels- och entreprenörsföretag samt "idéinvestering" i och förvaltning av företag. ( i Begreppet den allmänna hälso- och sjukvården ingår även skötsel och vård av djur i och utanför lantbruksyrket)

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev