Lektorn fil. dr. Alf Wennings donationsfond

Lektorn fil. dr. Alf Wennings donationsfond för hjälp åt personer behäftade med lepra och andra svåra tropiska sjukdomar

Stiftelsens ändamål är hjälp åt personer behäftade med lepra och andra svåra tropiska sjukdomar.

 Lunds Pastorat, Kyrkoförvaltningen
 Box 1096
 22104 LUND
 046-35 87 00