G.A. Lilljas Stiftelse

G.A. Lilljas Stiftelse

om stiftelsen

Stiftelsens ändamål är i huvudsak att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning samt främja vård av ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade.

Sökande ska bo i Nyköpings tätort. Till Nyköpings tätort räknas bostadsområdena Brandkärr, Oxbacken, Harg, Oppeby, Hemgårdsområdet, Arnö, Stenkulla, Rosenkälla, Brandholmen, Bryngelstorp samt Nyköpings stadskärna (Öster resp. Väster).

Max inkomst ensamstående 15.000kr/mån utan barn. Sammanboende/barnfamilj 15.000kr + 3.700kr/person (make/maka och/el per barn).

att ansöka

Ansökan skickas in mellan den 1 Juni och den 15 oktober. För tidigt eller för sent inkomna ansökningar beaktas ej.

Posted in Dagens Tips.