Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Ansökningar till stiftelsen

Sökande rekommenderas att ej vänta med att skicka in ansökan till sista ansökningsdagen då portalen kan drabbas av överbelastning.

Humanitära bidrag

  1. Äldre behövande. Sökanden skall ha varit bosatt i Brunnby församling 25 år eller mer. Bidraget är inkomstprövat. Ansökan skall inges på särskild blankett som tillhandahålles av stiftelsen.
  2. Behövande tidigare anställda vid Krapperups och Bjersgårds gods och behövande änkor och barn till tidigare anställda vid nämnda gods. Sökanden skall ha varit fast anställd. Bidraget är inkomstprövat. Ansökan skall inges på särskild blankett som tillhandahålles av stiftelsen.
  3. Barn och ungdom till och med 25 års ålder. Sökanden skall vara född och/eller ha varit bosatt i Brunnby församling 10 år eller mer. Ansökan skall inges på särskild blankett som tillhandahålles av stiftelsen.

 

Bidrag kan sökas en gång årligen sedan bidragen annonserats i Helsingborgs Dagblad i slutet av januari. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars.

 

Blanketter till ovannämnda ansökningar kan beställs från godskontoret på
telefon 042-34 40 68.
Finns även för nedladdning till er dator nedan.

Blankett | Äldre behövande.
Blankett | Barn och ungdom.

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
Krapperups Kyrkoväg 13
263 76 Nyhamnsläge
Posted in Fonder & Stipendier.