J Aug. Bergmans Donationsstiftelse

Fond för främja vård av behövande sjuka eller medellösa eller annat välgörande ändamål

J Aug. Bergmans Donationsstiftelse
C/O Danske Bank Stiftelsetjänst Box 11144
404 23
GÖTEBORG
031-360 99 90

Vård Fostra Undervisning Utbildning

Fondens syfte är att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning utbildning hjälpverksamhet bland behövande eller understödja kyrkor även som sådana föreningar vilka, utan att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsakligen verka för ändamål av här angivna art.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.