Sociala stiftelser Stockholm

Du som behöver ekonomiskt stöd kan söka bidrag från stiftelser som förvaltas av Stockholms stad.

Du kan ansöka om bidrag om du:

 • är stadigvarande boende i Stockholms stad,
 • har fyllt 18 år eller har avslutat ungdomsgymnasiet,
 • är i behov av ekonomiskt stöd. Normen för försörjningsstöd används för att pröva behovet.

Du kan inte få bidrag för

 • behov som täcks av beviljat försörjningsstöd,
 • vuxenstudier om du har rätt att ta studielån och saknar minderåriga barn.

Så ansöker du

Ansökningsperiod 2016 är januari–31 mars. Poststämpel senast 31 mars gäller. Ansökningsperioden är alltid i början på året.

Ansökan om ekonomiskt bidrag för behövande privatpersoner

Ansökan skickas till:

Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen, sociala stiftelser
105 35 Stockholm

Tänk på

 • Skicka endast en ansökan. Du behöver inte ange något stiftelsenamn.
 • Vårdnadshavare ska ansöka för minderåriga barn.
 • Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in för sent behandlas inte.
 • Vi skickar endast svar till de som beviljas bidrag.
 • Beviljade bidrag betalas ut i december. Bidrag från stiftelser är en gåva.
 • Ger inte förhandsbesked.
 • Beslutet går inte att överklaga.

 

Kontakta Donationsstiftelsegruppen om du har frågor
Telefon: 08-508 29 800.

http://www.stockholm.se/stiftelser

Posted in Fonder & Stipendier.