Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restaurantansällda

Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restaurantansällda

c/o Adress: SEB Private Banking, Stiftelser ST S3
Adress:
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM

Ändamål:
Ändamålet är att åt förtjänta obemedlade personer, som haft anställning å restaurant, huvudsakligen i Stockholm, söka bereda en bekymmersfri ålderdom.
År: 2013
Tillgångar: 13.362.712 kr

Posted in Fonder & Stipendier.