Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Adress: Krapperups Kyrkoväg 13
Postnummer: 263 76
Ort: Nyhamnsläge
Telefonnummer: 042-34 40 68

Län: Skåne län
Säte: Höganäs
Ändamål:
Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och uppfostran, att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta, samt att främja vetenskaplig forskning.

Till fullföljd av dessa ändamål kan stiftelsen lämna bidrag till barn och ungdom, som äro födda eller bosatta i nuvarande Brunnby församling samt till behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, som i minst 25 år varit bosatta i nuvarande Brunnby församling.

Dylika bidrag kan även lämnas till personer, som varit anställda eller arrendatorer vid Krapperups eller Bjergårds fideikomiss eller stiftelsen eller till anställdas och arrendatorers hustrur, änkor och barn ävensom till barn och ungdom och behövande ålderstigna, sjuka och lytta tillhörande ätten Gyllenstierna.

Bidrag till medlemmar av ätten Gyllenstierna får endast lämnas i mindre omfattning. Understöd för vetenskaplig forskning bör främst lämnas till forskare, som härstammar från nuvarande Brunnby församling eller för forskning inom församlingen, häri inbegripet arkeologisk forskning.
År: 2013
Tillgångar: 325.840.286 kr

Posted in Dagens Tips, Fonder & Stipendier.